Portalul oficial al Județului VASLUI

Concursuri 2023

ianuarie 16, 2023

 • 1.11.2023 Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs sau examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), pentru:
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului – Direcția Economică;
  Detalii aici.

 • 28.07.2023 Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs sau examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), pentru:
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate – Direcția Economică;
  Detalii aici.

 • 18.05.2023 Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs sau examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), pentru:
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică;
  Detalii aici.

 • 8.05.2023 Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.79, în baza art.618 alin.(2) și alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată de șef birou, grad profesional II – Biroul de audit public intern, ID post 470109
  Detalii aici.

 • 28.04.2023 Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare, funcție contractuală de execuție, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentr:
  • 1 post de inspector de specialitate, grad profesional debutant – Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică
  Detalii aici.

 • 13.04.2023 Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs sau examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), pentru:
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Monitorizare Servicii de Sănătate, Socio-Educative și Culturale – Direcția Dezvoltare și Cooperare;
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului – Direcția Economică;
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene – Direcția Tehnică;
  Detalii aici.

 • În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul Județean de urgență Vaslui, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 37 din 08.02.2023, modificată de Dispoziția nr. 52 din 17.02.2023, Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Vaslui organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică.
  Detalii aici.

Last modified: noiembrie 2, 2023

Comments are closed.