Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 30 septembrie 2021

septembrie 24, 2021

Dispoziția nr. 224/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în sedință ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2021
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2021
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 20.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2021 – 30.06.2021
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Județului Vaslui a unor construcții aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora
 7. PROPUS A FI RETRAS Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 8. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie ”Prof. dr. G.K. Constantinescu” în domeniul public al Județului Vaslui
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a devizului general pentru lucrările rest de executat al obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H: DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui"
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A), L=19,110 km, județul Vaslui"
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248 A: Limită județ Iași – Siliștea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207E (Oșești), județul Vaslui"
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta – Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui"
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a devizului general pentru lucrările rest de executat al obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui"
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159: limită județul Neamț – Băcești – Băbușa – Păltiniș - Slobozia – Racova – Trohan – Pungești – Siliștea – Armășoaia - Bleșca ( DN2F ), km 64+500 ÷ 77+500 (13,000 km), Județul Vaslui"
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Școala Profesională Specială «Sfânta Ecaterina» Huși, județul Vaslui"
 16. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705"
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare a Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Cimișlia din Republica Moldova, semnată la Vaslui, la data de 23 septembrie 2015
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Vaslui, pentru perioada 2021 – 2025
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad
 21. Proiect de hotărâre pentru schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul acesteia
 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
 25. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.199/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Muzeului ,,Vasile Pârvan” Bârlad
 26. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat din partea Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
 27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui
 28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ,,Constantin Pufan” Vaslui
 29. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești
 30. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ,,Elisabeta Polihroniade” Vaslui
 31. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ,,Sfânta Ecaterina” Huși
 32. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 33. Informare cu privire la deplasarea efectuată în data de 17 august 2021 în Republica Moldova, Raionul Cimișlia
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: octombrie 5, 2021

Comments are closed.