Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiect de hotărâre – 29 octombrie 2021

octombrie 22, 2021

Dispoziția nr. 240/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în sedință ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 146/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” Huși
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 147/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat din partea Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă "Elisabeta Polihroniade” Vaslui
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” Huși
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Constantin Pufan” Vaslui
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea temporară a numărului de paturi din structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor nr. 26 și nr. 150 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
 14. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui
 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2021
 16. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
 18. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transferului temporar al dreptului de administrare a unui sector din drumul județean DJ 244D către U.A.T. Comuna Bunești-Averești
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2020 privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 242 G: VINDEREI (DJ 242C KM 0+000) – BRĂDEȘTI"
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico - economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați (Gara Docăneasa) – limită județ Galați (Gara Tălășmani)"
 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările ulterioare
 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 12/2017 privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)”, Cod SMIS 126247 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2020 privind aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și a cheltuielilor legate de proiect
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Modernizarea Azilului de bătrâni și invalizi din raionul Cimișlia”


 29. SUPLIMENTĂRI

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 G: Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădești" în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții "Anghel Saligny"
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați (Gara Docăneasa) – limită Județ Galați (Gara Tălășmani)" în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții "Anghel Saligny"
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705"
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții „Pod pe DJ 245E, km 2+705" în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități” Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna Găgești, Județul Vaslui”
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna Oltenești, Județul Vaslui”
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: octombrie 28, 2021

Comments are closed.