Portalul oficial al Județului VASLUI

PNRR

 

Județul Vaslui a semnat contractul nr. 16962/19.09.2023 pentru implementarea proiectului Dotarea cu microbuze electrice a unităților școlare din mediul rural, județul Vaslui”, finanțat în cadrul Planului Național de Reziliență și Redresare, Componenta C15: Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – apel ”Microbuze electrice pentru elevi”.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni, începe de la data de 19.09.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31.12.2024.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de transport școlar pentru elevii din 24 de comune ale județului Vaslui prin achiziționarea de microbuze școlare electrice, facilitând accesul copiilor/tinerilor la educație și protejarea mediului înconjurător în același timp. Investiția vizată va contribui pe termen scurt și mediu la îmbunătățirea condițiilor de transport pentru 4448 de elevi din 24 de comune ale județului și pe termen lung la protejarea mediului înconjurător.   

        

Scopul acestei investitii vizează tranziția spre Verde , care reprezintă punctul central al Agendei Uniunii Europene pentru următorul deceniu, iar sistemele de învățământ joacă un rol important în aceste demersuri. Investiția în microbuze electrice pentru elevi va contribui la indeplinirea obiectivelor asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital.

 

Indicatorii proiectului sunt:

 • Achiziționarea a 24 Microbuze electrice 16+1 locuri;
 • Nr. elevilor/copiilor beneficiari, pe tip de UAT: 4448 elevi


 • Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Consiliului Județean Vaslui situat în municipiul Vaslui,  str. Ștefan cel Mare, nr.79 sau la telefon: 0235/361.096, interior: 223, e-mail: consiliu@cjvs.eu, website: www.cjvs.eu.

  Persoană de contact: Rotaru Ramona - manager proiect.

   

   

  PNRR: Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE