Portalul oficial al Județului VASLUI

PNRR

Principii orizontale

 

Atenuarea schimbărilor climatice

Proiectul respectă principiul DNSH în ceea ce privește obiectivul privind atenuarea schimbărilor climatice, deoarece nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele directe și indirecte primare ale proiectului pe parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa. Nu sunt anticipate evenimente cu impact major asupra mediului. Prin specificul proiectului nu se aduce atingere acestui obiectiv de mediu, deoarece nu se preconizează că implementarea acestuia va conduce la emisii semnificative de GES.

 

Adaptarea la schimbările climatice

Proiectul respectă principiul DNSH în ceea ce privește obiectivul privind adaptarea la schimbările climatice, deoarece nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele directe și indirecte primare ale proiectului pe parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa. Nu sunt anticipate evenimente cu impact major asupra mediului.

 

Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine

Activitatea care beneficiază de sprijin în temeiul Investiției 10 are un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață. Nu sunt identificate riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calității apei și de stresul hidric. În eventualitatea în care este aplicabil, pe parcursul etapei de implementare, microbuzele electrice vor fi staționate/garate astfel încât să se evite infiltraţiile în stratul acvifer urmare a ploilor.

 

Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor

Proiectul respectă principiul DNSH în ceea ce privește obiectivul economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, deoarece are un impact previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele directe și indirecte primare ale proiectului pe parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa. Prin activitățile derulate se va urmări limitarea generării de deșeuri și se va încuraja reciclarea. În ceea ce privește microbuzele electrice ce se vor achiziționa, se vor implementa măsuri privind managementul deșeurilor, în conformitate cu ierarhia acestora, atât în etapa de mentenanță, cât și la finalul duratei normale de funcționare a flotei, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor și a elementelor electronice (îndeosebi pentru materialele critice de bază conținute). Investiția vizată nu are, așadar, impact asupra acestui obiectiv de mediu.

 

Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau sol

Microbuzele electrice (de categoria M) vor respecta limitele de zgomot pentru pneuri (cea mai populată clasă) și coeficientul de rezistență la rulare (care are impact direct asupra eficienței energetice – din cadrul celor două cele mai populate clase), așa cum sunt prevăzute clasele de către Regulamentul (UE) 2020/740 al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1369 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 și cum se poate verifica utilizând Registrul European al Produselor pentru etichetarea energetică (European Product Registry for Energy Labelling – EPREL). De asemenea, achiziționându-se microbuze full-electrice, nu emit gaze poluante, fiind în conformitate cu Regulamentul (CE) 595/2009.

 

Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor

Activitatea care beneficiază de sprijin în temeiul măsurii are un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață. Investițiile sunt localizate în intravilanul localităţilor și nu vizează zone sensibile din punct de vedere al biodiversității și al ecosistemelor (Natura 2000, Patrimoniul UNESCO sau alte zone protejate).PNRR: Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE