Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2023

ianuarie 20, 2023

HOTĂRÂRI 2022


Registru proiecte de hotărâri Registru hotărâri


Hotărâri 2023

Nr. Hotărâre Data adoptăriiConținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
95/202327 aprilie
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, cu modificările ulterioare
28 aprilie
94/202327 aprilie
completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.81/2023 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2023
28 aprilie
93/202327 aprilie
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
28 aprilie
92/202327 aprilie
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui
28 aprilie
91/202327 aprilie
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
28 aprilie
90/202327 aprilie
aprobarea reorganizării unor complexe de servicii comunitare din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui și a regulamentelor de organizare și funcționare a acestora
28 aprilie
89/202327 aprilie
privind aprobarea înființării Centrului Cultural Județean Vaslui prin reorganizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui în instituție de spectacole de proiecte
28 aprilie
88/202327 aprilie
pentru aprobarea încheierii Memorandumului de înțelegere pentru sprijinirea serviciilor Blue Dot/din centrele de tranzit acordate pentru copiii și familiile din zona conflictului din Ucraina
28 aprilie
87/202312 aprilie
privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 209/2017 privind declararea de interes public județean a unor bunuri realizate în cadrul proiectelor de investiții „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” și „Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
13 aprilie
86/202312 aprilie
pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.209/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
13 aprilie
85/202312 aprilie
privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selecție și monitorizare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes local, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, activități de tineret și sport
13 aprilie
84/202312 aprilie
privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2023
13 aprilie
83/202312 aprilie
privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2024, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate
13 aprilie
82/202312 aprilie
privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2023
13 aprilie
81/202312 aprilie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2023
13 aprilie
80/202312 aprilie
pentru modificarea poziției nr.39 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările ulterioare
13 aprilie
79/202312 aprilie
privind aprobarea proiectului „Dotarea cabinetului de planificare familială din cadrul SJU Vaslui” în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 Sănătate, Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.5 Cabinete de planificare familială, precum și a cheltuielilor legate de proiect
13 aprilie
78/202312 aprilie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
13 aprilie
77/202321 martie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.165/2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 242G: VINDEREI (DJ 242 C KM 0 + 000) - BRĂDEȘTI", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
24 martie
76/202321 martie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 225/2020 privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu completările ulterioare
24 martie
75/202321 martie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.224/2020 privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a încheierii unui acord de parteneriat, cu completările ulterioare
24 martie
74/202321 martie
privind aprobarea solicitării transferului temporar a dreptului de administrare asupra unui sector din drumul județean DJ 248A, precum și asupra drumului județean DJ 248G, către Comuna Rafaila
24 martie
73/202321 martie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad, cu modificările ulterioare
24 martie
72/202321 martie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.75/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare
24 martie
71/202321 martie
privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023
24 martie
70/202321 martie
privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiții „Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși” către unitatea administrativ-teritorială Municipiul Huși
24 martie
69/202321 martie
privind aprobarea solicitării transferului temporar a dreptului de administrare a unui sector din drumul județean DJ 244K către Comuna Muntenii de Sus
24 martie
68/202321 martie
privind renunțarea la dreptul de administrare al Consiliului Județean Vaslui asupra imobilului având Cartea Funciară nr. 77680 UAT Huși
24 martie
67/202321 martie
privind exploatarea și distribuirea gratuită a 553,86 mc masă lemnoasă din vegetația din afara fondului forestier național aflată pe aliniamentul drumurilor județene
24 martie
66/202321 martie
privind modificarea Actului Constitutiv al Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
24 martie
65/202321 martie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2023
24 martie
64/202321 martie
pentru înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Vaslui și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia
24 martie
63/202321 martie
pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2023
24 martie
62/202321 martie
privind aprobarea cuantumului cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, pentru anul 2023
24 martie
61/202321 martie
privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.43/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare
24 martie
60/202321 martie
pentru aprobarea proiectului „Dotare cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening în cadrul Spitalului de Urgență Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului
24 martie
59/202321 martie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
24 martie
58/202323 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 6/2019 privind aprobarea proiectului „Viață independentă în comuna Pogana - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
01 martie
57/202323 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.4/2019 privind aprobarea proiectului „Viață independentă în comuna Banca - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
01 martie
56/202323 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.208/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, cu modificările ulterioare
01 martie
55/202323 februarie
pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022
28 februarie
54/202323 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.78/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
28 februarie
53/202323 februarie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.169/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A OBIECTIVULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI, cu modificările ulterioare
28 februarie
52/202323 februarie
pentru aprobarea participării Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui în cadrul proiectului „BiblioHub Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului
28 februarie
51/202323 februarie
pentru aprobarea proiectului „BiblioHub Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului
28 februarie
50/202323 februarie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Viața independentă în comuna Pogana – servicii pentru persoane adulte cu dizabilități”
28 februarie
49/202323 februarie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Viața independentă în comuna Banca – servicii pentru persoane adulte cu dizabilități”
28 februarie
48/202323 februarie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.194/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 244C: HUȘI (DN 24B) - PĂDURENI – LEOȘTI – VĂLENI – URLAȚI - DIMITRIE CANTEMIR – DJ 244A (MUȘATA)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
28 februarie
47/202323 februarie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.180/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "DJ 244M: DN24 - (Crasna) - Albești – Idrici – Roșiești (DJ 244A)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
28 februarie
46/202323 februarie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.179/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
28 februarie
45/202323 februarie
pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.166/2022 privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
28 februarie
44/202323 februarie
privind modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.164/2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
28 februarie
43/202323 februarie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Realizare lucrări în vederea avizării/autorizării I.S.U. și modernizare clădiri Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești”
28 februarie
42/202323 februarie
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu în suprafață totală de 128 mp, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
28 februarie
41/202323 februarie
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu în suprafață totală de 290 mp, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
28 februarie
40/202323 februarie
privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a două spații cu destinația de cabinete medicale, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui
28 februarie
39/202323 februarie
privind aprobarea nivelului minim al redevenței pentru concesionarea, prin licitație publică, a spațiilor având destinația de cabinete medicale, situate în incinta imobilului Policlinică stomatologică, aflat în domeniul privat al Județului Vaslui
28 februarie
38/202323 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.186/2022 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023
28 februarie
37/202323 februarie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01.2022– 31.12.2022
28 februarie
36/202323 februarie
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui și a supleantului acestuia în Comitetul județean pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul județului Vaslui
28 februarie
35/202323 februarie
privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acţionar
28 februarie
34/202323 februarie
privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
28 februarie
33/202323 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
28 februarie
32/202323 februarie
privind înființarea ”Locuinței Protejate Venus” în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
28 februarie
31/202323 februarie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
28 februarie
30/202323 februarie
pentru modificarea punctului 2 al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
28 februarie
29/202302 februarie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta – Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui"
03 februarie
28/202302 februarie
privind exploatarea si distribuirea gratuită a 7,62 mc masă lemnoasă
03 februarie
27/202302 februarie
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.), pentru anul 2023
03 februarie
26/202302 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024 - 2025
03 februarie
25/202302 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui pe anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024 - 2025
03 februarie
24/202302 februarie
privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023
03 februarie
23/202302 februarie
privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024-2026
03 februarie
22/202302 februarie
privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026
03 februarie
21/202302 februarie
privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026
03 februarie
20/202302 februarie
privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui și a excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, rezultate la încheierea exercițiului bugetar 2022, ca surse de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local al județului, pe anul 2023
03 februarie
19/202302 februarie
pentru modificarea poziției nr.9 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările ulterioare
03 februarie
18/202302 februarie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții
al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
03 februarie
17/202318 ianuarie
privind aprobarea participării Județului Vaslui la „Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”
20 ianuarie
16/202318 ianuarie
privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2022, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2023
20 ianuarie
15/202318 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
20 ianuarie
14/202318 ianuarie
privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din Județul Vaslui pentru anul școlar 2023 - 2024
20 ianuarie
13/202318 ianuarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2023
20 ianuarie
12/202318 ianuarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2023
20 ianuarie
11/202318 ianuarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2023
20 ianuarie
10/202318 ianuarie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.)
20 ianuarie
9/202318 ianuarie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă)
20 ianuarie
8/202318 ianuarie
privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Bârlad în domeniul public al Județului Vaslui
20 ianuarie
7/202318 ianuarie
privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu” în domeniul public al Județului Vaslui
20 ianuarie
6/202318 ianuarie
privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși
20 ianuarie
5/202318 ianuarie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2023 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2024-2026
20 ianuarie
4/202318 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
20 ianuarie
3/202318 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
20 ianuarie
2/202318 ianuarie
pentru modificarea poziției nr. 20 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 75/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare
20 ianuarie
1/202318 ianuarie
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Voicu Vasile
20 ianuarie

Last modified: ianuarie 20, 2023

Comments are closed.