Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2023

ianuarie 20, 2023

HOTĂRÂRI 2022


Registru proiecte de hotărâri Registru hotărâri


Hotărâri 2023

Nr. Hotărâre Data adoptăriiConținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
29/202302 februarie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta – Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui"
03 februarie
28/202302 februarie
privind exploatarea si distribuirea gratuită a 7,62 mc masă lemnoasă
03 februarie
27/202302 februarie
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.), pentru anul 2023
03 februarie
26/202302 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024 - 2025
03 februarie
25/202302 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui pe anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024 - 2025
03 februarie
24/202302 februarie
privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023
03 februarie
23/202302 februarie
privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024-2026
03 februarie
22/202302 februarie
privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026
03 februarie
21/202302 februarie
privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026
03 februarie
20/202302 februarie
privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui și a excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, rezultate la încheierea exercițiului bugetar 2022, ca surse de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local al județului, pe anul 2023
03 februarie
19/202302 februarie
pentru modificarea poziției nr.9 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările ulterioare
03 februarie
18/202302 februarie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții
al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
03 februarie
17/202318 ianuarie
privind aprobarea participării Județului Vaslui la „Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”
20 ianuarie
16/202318 ianuarie
privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2022, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2023
20 ianuarie
15/202318 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
20 ianuarie
14/202318 ianuarie
privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din Județul Vaslui pentru anul școlar 2023 - 2024
20 ianuarie
13/202318 ianuarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2023
20 ianuarie
12/202318 ianuarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2023
20 ianuarie
11/202318 ianuarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2023
20 ianuarie
10/202318 ianuarie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.)
20 ianuarie
9/202318 ianuarie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă)
20 ianuarie
8/202318 ianuarie
privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Bârlad în domeniul public al Județului Vaslui
20 ianuarie
7/202318 ianuarie
privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu” în domeniul public al Județului Vaslui
20 ianuarie
6/202318 ianuarie
privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși
20 ianuarie
5/202318 ianuarie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2023 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2024-2026
20 ianuarie
4/202318 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
20 ianuarie
3/202318 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
20 ianuarie
2/202318 ianuarie
pentru modificarea poziției nr. 20 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 75/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare
20 ianuarie
1/202318 ianuarie
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Voicu Vasile
20 ianuarie

Last modified: ianuarie 20, 2023

Comments are closed.