Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2022

ianuarie 21, 2022

HOTĂRÂRI 2021


Registru proiecte de hotărâri Registru hotărâri


Hotărâri 2022

Nr. Hotărâre Data adoptăriiConținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
238/202221 decembrie
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vaslui
22 decembrie
237/202221 decembrie
privind rectificarea a X-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022
22 decembrie
236/202215 decembrie
pentru modificarea pozițiilor nr. 78, 107, 108 și 109 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 170/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
20 decembrie
235/202215 decembrie
privind repartizarea către 8 (opt) unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit încasat suplimentar, pentru anul 2022
20 decembrie
234/202215 decembrie
privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță juridică, de asistență și reprezentare de către Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată
20 decembrie
233/202215 decembrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022
20 decembrie
232/202215 decembrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022
20 decembrie
231/202215 decembrie
privind modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Vaslui
20 decembrie
230/202215 decembrie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările ulterioare
20 decembrie
229/202215 decembrie
pentru modificarea a patru poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 150/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
20 decembrie
228/202215 decembrie
pentru modificarea poziției nr. 16 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 40/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui, cu modificările ulterioare
20 decembrie
227/202215 decembrie
privind aprobarea nominalizării unui consilier județean care va avea calitatea de membru în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată
în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022
20 decembrie
226/202215 decembrie
privind propunerea de numire a unui candidat pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
20 decembrie
225/202215 decembrie
pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 64/2022 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate
20 decembrie
224/202215 decembrie
privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2023
20 decembrie
223/202215 decembrie
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2023
20 decembrie
222/202215 decembrie
privind aprobarea înființării Complexului de Servicii Comunitare Fălciu prin reorganizarea Centrului de Reabilitare și Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități Fălciu din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
20 decembrie
221/202229 noiembrie
privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului ”V.I.B.E – traseu cicloturistic”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 11 – Turism și cultură, Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice”
06 decembrie
220/202224 noiembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022
29 noiembrie
219/202224 noiembrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022
29 noiembrie
218/202224 noiembrie
pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul colectiv și la Contractul colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
29 noiembrie
217/202224 noiembrie
pentru modificarea pozițiilor nr.75 și nr.138 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
29 noiembrie
216/202224 noiembrie
pentru modificarea poziției nr. 21 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad, cu modificările ulterioare
29 noiembrie
215/202224 noiembrie
privind aprobarea depunerii și implementării proiectului „Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Huși”, în cadrul apelului de proiecte necompetitive ”Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 - Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități
29 noiembrie
214/202224 noiembrie
privind aprobarea depunerii și implementării proiectului „Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Bârlad”, în cadrul apelului de proiecte necompetitive ”Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 - Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități
29 noiembrie
213/202224 noiembrie
privind aprobarea depunerii și implementării proiectului „Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Vaslui”, în cadrul apelului de proiecte necompetitive ”Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 - Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități
29 noiembrie
212/202224 noiembrie
privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1727/2010, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti – judeţul Vaslui (APC Vaslui) şi operatorul regional Societatea Comercială AQUAVAS S.A. Vaslui
29 noiembrie
211/202224 noiembrie
privind însușirea documentației cadastrale având ca obiect prima înscriere a unui tronson a drumului județean DJ 284 A
29 noiembrie
210/202224 noiembrie
privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe termen limitat a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a Județului Vaslui către Centrul Militar Județean Vaslui
29 noiembrie
209/202224 noiembrie
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
29 noiembrie
208/202224 noiembrie
privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al Societății “Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui
29 noiembrie
207/202224 noiembrie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01.2022 – 30.09.2022
29 noiembrie
206/202224 noiembrie
privind aprobarea nominalizării a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022
29 noiembrie
205/202224 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” Huși
29 noiembrie
204/202224 noiembrie
privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui
29 noiembrie
203/202224 noiembrie
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2021 – octombrie 2022
29 noiembrie
202/202224 noiembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2023
29 noiembrie
201/202224 noiembrie
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat, a proiectului “Construire laborator de microbiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, precum și a cheltuielilor legate de proiect
29 noiembrie
200/202224 noiembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Construire laborator de microbiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”
29 noiembrie
199/202224 noiembrie
privind aprobarea proiectului „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 12 – Sănătate - Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești Publice - apelul de proiecte competitiv cu beneficiari preselectați- COD APEL: MS-0212, precum și a cheltuielilor legate de proiect
29 noiembrie
198/202224 noiembrie
pentru modificarea a opt poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 150/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
29 noiembrie
197/202209 noiembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”
09 noiembrie
196/202225 octombrie
pentru modificarea unor poziții din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 7/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
26 octombrie
195/202225 octombrie
pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.208/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, cu modificările ulterioare
26 octombrie
194/202225 octombrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnicoeconomici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 244C: HUȘI (DN 24B) - PĂDURENI – LEOȘTI – VĂLENI – URLAȚI - DIMITRIE CANTEMIR – DJ 244A (MUȘATA)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
26 octombrie
193/202225 octombrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI/SF), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Axa rutieră strategică Sud - Vest a județului Vaslui”
26 octombrie
192/202225 octombrie
privind aprobarea încheierii actului adițional nr.2 la Acordul de parteneriat nr.846/28.01.2021 dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și UAT Județul Vaslui pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”
26 octombrie
191/202225 octombrie
privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea Centrului Cultural Istoric al municipiului Bârlad”, către Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad
26 octombrie
190/202225 octombrie
privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea Centrului Cultural Istoric al municipiului Bârlad”, către Teatrul ”V. I. Popa” Bârlad
26 octombrie
189/202225 octombrie
privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui
26 octombrie
188/202225 octombrie
privind însușirea documentației cadastrale a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Vaslui
26 octombrie
187/202225 octombrie
privind aprobarea înregistrării Județului Vaslui în Sistemul Național Electronic de Plată online și înrolarea în sistemul Ghișeul.ro
26 octombrie
186/202225 octombrie
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023
26 octombrie
185/202225 octombrie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2022, rectificat și a estimărilor pe anii 2023 - 2024
26 octombrie
184/202225 octombrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022
26 octombrie
183/202225 octombrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022
26 octombrie
182/202225 octombrie
pentru modificarea a nouă poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 150/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
26 octombrie
181/202210 octombrie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.169/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” și a contribuției Județului Vaslui la finanțarea investiției, cu modificările ulterioare
11 octombrie
180/202229 septembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "DJ 244M: DN24 - (Crasna) - Albești – Idrici – Roșiești ( DJ244A )", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
30 septembrie
179/202229 septembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
30 septembrie
178/202229 septembrie
privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești” SMIS 14113, către Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești
30 septembrie
177/202229 septembrie
privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului "Centru pentru Educație Incluzivă Negrești” SMIS 4413, către Centrul Școlar de Educație Incluzivă Negrești
30 septembrie
176/202229 septembrie
privind aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.
30 septembrie
175/202229 septembrie
privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși
30 septembrie
174/202229 septembrie
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
30 septembrie
173/202229 septembrie
privind rectificarea a II-a a bugetului creditului intern pe anul 2022
30 septembrie
172/202229 septembrie
privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022
30 septembrie
171/202229 septembrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022
30 septembrie
170/202229 septembrie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
30 septembrie
169/202229 septembrie
privind aprobarea capacității Centrelor de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
30 septembrie
168/202229 septembrie
pentru modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Vaslui
30 septembrie
167/202229 septembrie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.150/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
30 septembrie
166/202213 septembrie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
16 septembrie
165/202213 septembrie
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 G: Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădești", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
16 septembrie
164/202213 septembrie
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
16 septembrie
163/202213 septembrie
privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 244C: HUȘI (DN24B) – PĂDURENI – LEOȘTI – VĂLENI – URLAȚI - DIMITRIE CANTEMIR – DJ 244A (MUȘATA)"
16 septembrie
162/202213 septembrie
privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "DJ 244M: DN24 - (Crasna) - Albești – Idrici – Roșiești (DJ 244A)"
16 septembrie
161/202213 septembrie
privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești"
16 septembrie
160/202213 septembrie
privind declararea de interes public județean a unui imobil și transmiterea acestuia în administrarea Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși
16 septembrie
159/202213 septembrie
privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2020 pentru aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

16 septembrie
158/202213 septembrie
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 – 2020”, a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții și a cofinanțării proiectului ANEXA 1
16 septembrie
157/202213 septembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui" ANEXA 1
16 septembrie
156/202225 august
privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022
29 august
155/202225 august
privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022
29 august
154/202225 august
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2022
29 august
153/202225 august
pentru modificarea alineatului (1) al articolului 12 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2032,în Județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
29 august
152/202225 august
privind actualizarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
29 august
151/202225 august
pentru modificarea poziției nr.19 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
29 august
150/202225 august
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
29 august
149/202225 august
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui (APC VASLUI)
29 august
148/202225 august
pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017
29 august
147/202225 august
pentru completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 65/2021 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate
29 august
146/202225 august
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01.2022– 30.06.2022
29 august
145/202225 august
privind aprobarea Planului de acțiune la nivelul județului Vaslui pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026
29 august
144/202216 august
pentru aprobarea listei produselor care se vor distribui și a măsurilor educative care se vor implementa în județul Vaslui în cadrul Programului pentru școli al României, în anul școlar 2022-2023
16 august
143/202228 iulie
privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.
01 august
142/202228 iulie
pentru modificarea poziției nr. 133 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
01 august
141/202228 iulie
privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui
01 august
140/202228 iulie
pentru modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 224/2016 privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, cu modificările ulterioare
01 august
139/202228 iulie
pentru modificarea a 5 poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 89/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
01 august
138/202228 iulie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 184/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială «Sfânta Ecaterina», Huși” şi a cheltuielilor legate de proiect
01 august
137/202228 iulie
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”
01 august
136/202228 iulie
pentru modificarea alineatului 1 al articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui
01 august
135/202228 iulie
privind declanşarea procedurii de selecţie a unui membru în Consiliul de administraţie al Societăţii ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, pentru mandatul 2022-2026
01 august
134/202228 iulie
privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2022
01 august
133/202228 iulie
privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022
01 august
132/202228 iulie
privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022
01 august
131/202228 iulie
privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță juridică, de asistență și reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui în litigiul ce face obiectul dosarului civil nr. 1170/89/2022, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui
01 august
130/202208 iulie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările ulterioare
11 iulie
129/202208 iulie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2032, în Județul Vaslui
11 iulie
128/202208 iulie
pentru modificarea anexelor nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.50/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2022, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și activități de tineret
11 iulie
127/202208 iulie
pentru aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.49/2022 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2022
11 iulie
126/202208 iulie
privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu în corpul C al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”
11 iulie
125/202208 iulie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, ai obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui"
11 iulie
124/202208 iulie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Reautorizare – Reparație capitală și extindere la corp administrativ”
11 iulie
123/202208 iulie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159: limită județul Neamț – Băcești – Băbușa – Păltiniș - Slobozia – Racova – Trohan – Pungești – Siliștea – Armășoaia - Bleșca (DN2F), km 64+500 ÷ 77+500 (13,000 km), Județul Vaslui"
11 iulie
122/202208 iulie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui"
11 iulie
121/202208 iulie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705"
11 iulie
120/202208 iulie
privind aprobarea reînnoirii mandatelor unor membri în Consiliul de administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
11 iulie
119/202208 iulie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „CONSTRUIREA A 2 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI, COM. ZORLENI, JUDEŢUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI COMUNA ZORLENI, JUDEȚUL VASLUI”, ÎN CADRUL PROIECTULUI „ZORLENI – COMUNITATE FĂRĂ FRONTIERE”
11 iulie
118/202208 iulie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilități în comunele Gîrceni, Pungești, Ivănești, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Gîrceni, Județul Vaslui, sat Gîrceni com. Gîrceni, sat Armășoaia com. Pungeștiși sat Bleșca com. Ivănești, Județul Vaslui”
11 iulie
117/202208 iulie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „ CONSTRUIREA UNUI CENTRU RESPIRO PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA GARA BANCA; COMUNA BANCA; JUDEȚUL VASLUI” ÎN CADRUL PROIECTULUI”CENTRU RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI BANCA”
11 iulie
116/202208 iulie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilități în orașul Murgeni, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități în orașul Murgeni, Județul Vaslui, oraș Murgeni și sat Cârja, județul Vaslui"
11 iulie
115/202208 iulie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Înființarea unui Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Ștefancel Mare, Județul Vaslui, în cadrul proiectului «Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni»”
11 iulie
114/202208 iulie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Construirea unui număr de 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, loc. Tomșa, județul Vaslui”, în cadrul proiectului „Hoceni - Comunitate fără bariere”
11 iulie
113/202208 iulie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE CRIZĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI BĂLEȘTI, COMUNA COZMEȘTI, JUDEŢUL VASLUI” ÎN CADRUL PROIECTULUI „CENTRUL DE CRIZĂPENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI BĂLEŞTI”
11 iulie
112/202221 iunie
modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 89/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
21 iunie
111/202221 iunie
aprobarea depunerii proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare, pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
21 iunie
110/202221 iunie
aprobarea extinderii suprafeței construite aferente Corpului B al obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”
21 iunie
109/202214 iunie
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
15 iunie
108/202214 iunie
privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 2022
15 iunie
107/202214 iunie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H: DJ 244 – Viișoara –Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui"
15 iunie
106/202214 iunie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui"
15 iunie
105/202214 iunie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km,
județul Vaslui"
15 iunie
104/202214 iunie
privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, către Spitalul Județean de Urgență Vaslui
15 iunie
103/202214 iunie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 36/2022 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022
15 iunie
102/202214 iunie
privind repartizarea către 12 unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2022
15 iunie
101/202214 iunie
privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022
15 iunie
100/202214 iunie
privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022
15 iunie
99/202214 iunie
pentru modificarea punctului 4 al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
15 iunie
98/202214 iunie
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Pălăduță Louis-Iulian
15 iunie
97/202231 mai
privind desemnarea domnului Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru exercitarea temporară a atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Vaslui
02 iunie
96/202231 mai
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, și Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui
02 iunie
95/202231 mai
privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Vaslui
02 iunie
94/202231 mai
privind modificarea poziției nr. 64 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
02 iunie
93/202231 mai
pentru modificarea poziției nr. 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 75/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad
02 iunie
92/202231 mai
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
02 iunie
91/202231 mai
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K: DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui"
02 iunie
90/202231 mai
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 95/2003 privind aprobarea Statutului județului Vaslui
02 iunie
89/202231 mai
pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
02 iunie
88/202231 mai
pentru modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 30/2015 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, cu modificările ulterioare
02 iunie
87/202231 mai
privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a unor centre/complexe rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
02 iunie
86/202231 mai
privind aprobarea reorganizării unor complexe de servicii comunitare din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui și a regulamentelor de organizare și funcționare a acestora
02 iunie
85/202231 mai
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 22/2022 privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022
02 iunie
84/202231 mai
privind aprobarea participării Județului Vaslui la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, a documentației tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) și a cheltuielilor legate de proiectul “Stații de reîncărcare pentru vehiculeelectrice la nivelul județului Vaslui”
02 iunie
83/202231 mai
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești-județul Vaslui (APC VASLUI), pentru anul 2022
02 iunie
82/202231 mai
privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor construcții și mijloace fixe aferente imobilului situat în localitatea Ghermănești, județul Vaslui, în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau demolării acestora
02 iunie
81/202231 mai
pentru aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 123/2021 privind contractarea unui împrumut în valoare de 20.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
02 iunie
80/202231 mai
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern peperioada 01.01.2022– 31.03.2022
02 iunie
79/202221 aprilie
privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
27 aprilie
78/202221 aprilie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă)
27 aprilie
77/202221 aprilie
pentru aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.27/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”,cu modificările ulterioare
27 aprilie
76/202221 aprilie
pentru modificarea poziției nr. 168 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
27 aprilie
75/202221 aprilie
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad
27 aprilie
74/202221 aprilie
privind aprobarea proiectului "Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui - soluție pentru creșterea eficienței” cod SIPOCA 1223 /MySMIS 2014+ 153593 și a cheltuielilor legate de proiect
27 aprilie
73/202221 aprilie
privind aprobarea finanțării proiectului “Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere” din Raionul Nisporeni, Republica Moldova
27 aprilie
72/202221 aprilie
privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui către cei 15 parteneri din cadrul proiectului „Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul județului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetățenilor și mediului de afaceri”
27 aprilie
71/202221 aprilie
privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și cele 83 de școli selectate prin proiectul „Scoala te face OM!”
27 aprilie
70/202221 aprilie
privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice la nivelul județului Vaslui”
27 aprilie
69/202221 aprilie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”
27 aprilie
68/202221 aprilie
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”
27 aprilie
67/202221 aprilie
privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții realizate în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” către 3 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui
27 aprilie
66/202221 aprilie
pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2018 privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”, cu modificările și completările ulterioare
27 aprilie
65/202221 aprilie
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Vaslui
27 aprilie
64/202221 aprilie
privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate
27 aprilie
63/202221 aprilie
privind repartizarea către 45 unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2022
27 aprilie
62/202221 aprilie
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2022
27 aprilie
61/202221 aprilie
privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022
27 aprilie
60/202204 aprilie
privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta imobilului ”Palat administrativ” către Inspectoratul de Poliție al Județului
05 aprilie
59/202204 aprilie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 5/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările
05 aprilie
58/202204 aprilie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 40/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui
05 aprilie
57/202222 martie
privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 12,89 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul obiectivului de investiții „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE”
24 martie
56/202222 martie
pentru modificarea poziției nr. 115 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările ulterioare
24 martie
55/202222 martie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
24 martie
54/202222 martie
privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între U.A.T. – Județul Vaslui și Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI”
24 martie
53/202222 martie
privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între U.A.T. – Județul Vaslui și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI”
24 martie
52/202222 martie
privind aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare și completare a Acordului de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova, semnat la Vaslui, la data de 16 august 2004
24 martie
51/202222 martie
pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2022
24 martie
50/202222 martie
privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2022, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și activități de tineret ANEXE IN FORMAT EDITABIL (.ZIP)
24 martie
49/202222 martie
privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2022
24 martie
48/202222 martie
privind retragerea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui asupra unui imobil aparținând domeniului public al Județului Vaslui
24 martie
47/202222 martie
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
24 martie
46/202222 martie
privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022
24 martie
45/202222 martie
privind aprobarea Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027
24 martie
44/202222 martie
privind alegerea domnului consilier județean Marian Dan-Mihai în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui
24 martie
43/202203 martie
privind alegerea domnului consilier județean Trifan Ciprian-Ionuț în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui
04 martie
42/202203 martie
privind punerea în executare a dispozitivului Deciziei civile nr. 111/2022, pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul civil nr. 905/89/2021
04 martie
41/202203 martie
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
04 martie
40/202203 martie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui
04 martie
39/202203 martie
privind aprobarea depunerii proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare, precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Extindere a sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
04 martie
38/202203 martie
privind înființarea Comisiei pentru Acord Unic în structura Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
04 martie
37/202203 martie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui (APC VASLUI)
04 martie
36/202203 martie
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022
04 martie
35/202203 martie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021
04 martie
34/202203 martie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2022
04 martie
33/202211 februarie
pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022
14 februarie
32/202211 februarie
privind modificarea și completarea temporară a structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Vaslui
14 februarie
31/202211 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
14 februarie
30/202211 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, cu modificările ulterioare
14 februarie
29/202211 februarie
privind însușirea unor documentații cadastrale aferente drumurilor județene
14 februarie
28/202211 februarie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui
14 februarie
27/202211 februarie
pentru modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
14 februarie
26/202211 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.219/2021 privind aprobarea înființării prin reorganizare a unor centre/complexe rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
14 februarie
25/202211 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
14 februarie
24/202211 februarie
privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2021, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2022
14 februarie
23/202211 februarie
privind aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare și completare a Acordului de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova, semnat la Vaslui, la data de 16 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare
14 februarie
22/202211 februarie
privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022
14 februarie
21/202211 februarie
privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Județean Vaslui a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Gherghești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Gherghești
14 februarie
20/202211 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023 - 2024
14 februarie
19/202211 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023 - 2024
14 februarie
18/202211 februarie
privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022
14 februarie
17/202211 februarie
privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023-2025
14 februarie
16/202211 februarie
privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025
14 februarie
15/202211 februarie
privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025
14 februarie
14/202211 februarie
privind aprobarea cuantumului cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, pentru anul 2022
14 februarie
13/202211 februarie
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2022
14 februarie
12/202211 februarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2022
14 februarie
11/202211 februarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui - Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2022
14 februarie
10/202211 februarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui - Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2022
14 februarie
9/20222 februarie
privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
2 februarie
8/202221 ianuarie
privind aprobarea proiectului «Elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”» și a cheltuielilor legate de proiect
21 ianuarie
7/202221 ianuarie
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Vaslui și Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad pentru realizarea proiectului «Elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”»
21 ianuarie
6/202221 ianuarie
pentru modificarea poziției nr. 116 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările ulterioare
21 ianuarie
5/202221 ianuarie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții
al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
21 ianuarie
4/202221 ianuarie
privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din Județul Vaslui pentru anul școlar 2022 - 2023
21 ianuarie
3/202221 ianuarie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiție „Amenajare parc Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești, sat Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui"
21 ianuarie
2/202221 ianuarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 164/2021 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022
21 ianuarie
1/202221 ianuarie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2022 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2023-2025
21 ianuarie

Last modified: ianuarie 21, 2022

Comments are closed.