Portalul oficial al Județului VASLUI

Dispoziții 2023

ianuarie 12, 2023

Dispoziții 2022


Registru proiecte de dispoziții Registru dispoziții


Dispozitii 2023

Nr. dispozițieiNr. dispozițieiData emiterii
531/2023
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
15 decembrie 2023
523/2023
privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
14 decembrie 2023
513/2023
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
08 decembrie 2023
507/2023
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
24 noiembrie 2023
488/2023
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
07 noiembrie 2023
418/2023
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
10 octombrie 2023
393/2023
privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
05 octombrie 2023
364/2023
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
07 septembrie 2023
359/2023
privind numirea comisiei de recepție a serviciilor din cadrul contractului „Studiu de fezabilitate: „Sistematizare pe verticală Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși, județul Vaslui”
07 septembrie 2023
352/2023
privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
04 septembrie 2023
351/2023
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.227/2021 privind numirea comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor aferente proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together”(Pe urmele lui Ștefan cel Mare)1HARD/2.1/107, cu modificările și completările ulterioare
01 septembrie 2023
350/2023
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.102/2021 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului ,,Centrul Europe Direct Vaslui”
31 august 2023
349/2023
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.173/2021 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Let's discover Stefan cel Mare traces together”(Pe urmele lui Ștefan cel Mare)1HARD/2.1/107, cu modificările și completările ulterioare
25 august 2023
348/2023
privind constituirea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă la nivelul Consiliului Județean Vaslui și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia
25 august 2023
345/2023
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui„ - rest de executat, Cod SMIS 115186
21 august 2023
344/2023
privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție: “Reparații la terasă Casa Armatei Vaslui”
21 august 2023
343/2023
privind numirea comisiei de coordonare a inventarului şi a comisiilor de inventariere a bunurilor din patrimoniul Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2023
21 august 2023
342/2023
privind numirea comisiei de avizare, casare şi valorificare a inventarului patrimoniului Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2023
21 august 2023
339/2023
privind numirea responsabililor pentru monitorizarea implementării proiectelor aprobate în cadrul Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023
16 august 2023
338/2023
privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare documentație tehnico-economică (DALI,PAC,PT și DE) pentru investiția “Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei “
16 august 2023
337/2023
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Execuție lucrări și asistența tehnică la obiectivul de investiție ”Regiunea Nord – Est – Axa rutieră 4: Vaslui – Reabilitare și modernizare Drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codaești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246) ” – rest de executat – Lot nr.1 și Lot nr.2
11 august 2023
336/2023
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Proiectare (PT+DDE) și execuție pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)"
10 august 2023
335/2023
pentru constituirea echipei proiectului „Dotarea unităților de învățământ special din județul Vaslui”
10 august 2023
334/2023
privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție: “Proiectare (PT+DDE) și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni (DN24) – Sărățeni – Mălușteni – DC 67, km. 4+600 – 9+100 (4,5 km, județul Vaslui)”
10 august 2023
333/2023
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
04 august 2023
331/2023
privind prelungirea timpului de lucru cu 1 oră pe zi în intervalul 16 august – 25 august 2023
04 august 2023
329/2023
privind numirea colectivului pentru elaborarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Vaslui – drumuri județene și rețele rutiere
03 august 2023
328/2023
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Proiectare si executie lucrari la obiectivul de investiție ”Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești”
27 iulie 2023
325/2023
privind aprobarea rezultatului final obținut de domnul Onciu Lucian Valentin în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru Centrul Cultural Județean Vaslui
27 iulie 2023
324/2023
privind numirea directorului medical, directorului financiar-contabil și directorului de îngrijiri - membri interimari ai comitetului director la Spitalul Județean de Urgență Vaslui
26 iulie 2023
323/2023
pentru completarea art.2 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 241/2022 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii "Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, județul Vaslui"
25 iulie 2023
322/2023
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
25 iulie 2023
320/2023
privind numirea comisiei de reevaluare a bunurilor din domeniul public al Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2023
24 iulie 2023
319/2023
privind numirea comisiei de recepție a serviciilor din cadrul contractului „Studiu de fezabilitate: „Sistematizare pe verticală CSEI Elisabeta Polihroniade”
24 iulie 2023
318/2023
privind delegarea atribuțiilor și a dreptului de semnătură ale Șefului Biroului Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, în lipsa motivată a acestuia
24 iulie 2023
317/2023
pentru modificarea articolului 2 alin.(1) al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.306/2023 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect “Furnizare dotări în cadrul proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși, cod SMIS 121046”
24 iulie 2023
316/2023
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Reabilitare acoperiș imobil Corp C1 – fosta Protecția Plantelor"
24 iulie 2023
306/2023
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect “Furnizare dotări în cadrul proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși, cod SMIS 121046”
10 iulie 2023
305/2023
privind numirea persoanei responsabile si a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Achiziție de echipamente digitale pentru dotarea laboratorului de informatică și a atelierului de practică a UIP învățământ special din rețeaua IPT din subordinea Consiliului Judeţean Vaslui în cadrul proiectului Dotarea unităților de învățământ special din județul Vaslui
10 iulie 2023
304/2023
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Materiale și echipamente de specialitate pentru dotarea atelierului de practică a UIP învățământ special din rețeaua IPT din subordinea Consiliului Judeţean Vaslui în cadrul proiectului “Dotarea unităților de învățământ special din județul Vaslui
10 iulie 2023
299/2023
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “ Proiectare si execuție - Reabilitare si modernizare drum județean DJ 244 K: DN24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălțați - Crăsnășeni - Leoști - Oltenești - Zgura, L=7,650 Km, județul Vaslui ”
7 iulie 2023
293/2023
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
22 iunie 2023
290/2023
privind numirea comisiei de recepție parțială a lucrărilor în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului „CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”
20 iunie 2023
288/2023
privind desemnarea reprezentantului președintelui Consiliului Județean Vaslui în Consiliul Administrativ al Centrului Cultural Județean Vaslui
16 iunie 2023
287/2023
privind aprobarea caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management la Centrul Cultural Județean Vaslui
15 iunie 2023
286/2023
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de contestaţie pentru analizarea noului proiect de management al domnului Onciu Lucian Valentin, manager interimar al Centrului Cultural Județean Vaslui
15 iunie 2023
284/2023
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Lucrări de reparații Etaj1 și spații comune Palat Administrativ Vaslui”
14 iunie 2023
283/2023
privind numirea Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2023
14 iunie 2023
282/2023
privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de consultanță și elaborare studiu de oportunitate necesar accesării finanțării investiției privind achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante și stații de reîncărcare
13 iunie 2023
278/2023
privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
12 iunie 2023
272/2023
privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2022 a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad
30 mai 2023
271/2023
privind numirea comisiei de recepție produse pentru „Bazin vidanjabil prefabricat pentru colectare ape uzate pentru obiectivul „Adăpost pentru animale ce fac obiect al ordinului deplasare în adăpost conform OUG nr. 175/2020”
26 mai 2023
270/2023
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 77/2021 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului “Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, cu modificările și completările ulterioare
26 mai 2023
269/2023
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Reparatii la terase – Palat Administrativ Vaslui”
26 mai 2023
268/2023
privind constituirea Comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit in cadrul unor acțiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcției de către președinte, vicepreședinți, consilieri județeni, persoanele cu funcții de conducere si de control, precum si de către funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
25 mai 2023
267/2023
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
24 mai 2023
265/2023
privind aprobarea rezultatului final obținut de doamna Mocanu Ramona Maria în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui
23 mai 2023
264/2023
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, organizat în data de 19.06.2023, proba scrisă
17 mai 2023
263/2023
privind implementarea ecosistemului digital ConectX la nivelul Consiliului Județean Vaslui
17 mai 2023
262/2023
privind prelungirea timpului de lucru cu 1 oră pe zi în intervalul 06 iunie - 15 iunie 2023
17 mai 2023
261/2023
privind numirea comisiei pentru evaluarea expertului principal propus pentru înlocuire de prestator, în cadrul Contractului de servicii nr. 4291/16.03.2023 având ca obiect „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
15 mai 2023
260/2023
pentru modificarea literei c) a articolului 4 din Anexa la Dispoziția nr.243/2023 privind organizarea evaluării anuale a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad
15 mai 2023
254/2023
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de supraveghere a lucrărilor prin supervizor pentru obiectivul de investiție „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”
10 mai 2023
253/2023
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare a funcției publice de conducere vacantă de șef birou, gradul profesional II - Biroul de audit public intern, organizat în data de 14 iunie 2023, proba scrisă
08 mai 2023
252/2023
privind constituirea Comisiei pentru gestionarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2023
03 mai 2023
251/2023
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad
03 mai 2023
245/2023
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Furnizare dotări pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport””, cod SMIS 121069
02 mai 2023
244/2023
privind numirea comisiei de recepție a serviciilor din cadrul contractului „Expertiza tehnică, Audit Energetic, Reabilitare terasă Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui și Biblioteca Județeană Nicolae Milescu Spătarul Vaslui”
02 mai 2023
243/2023
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad
02 mai 2023
118/2023
privind numirea comisiei pentru predarea-preluarea bunurilor achiziționate în cadrul contractului nr. 14872/29.09.2022: „Treaptă suplimentară pentru completarea Stației de tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Solide de la Roșiești”
25 aprilie 2023
113/2023
privind numirea doamnei RINDER ANA SMARANDA, în funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
24 aprilie 2023
112/2023
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
21 aprilie 2023
105/2023
privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție: Proiectare (PT+DDE) și execuție “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costești), km. 11+035 – 14+635 (L=3,600 km), județul Vaslui”
10 aprilie 2023
104/2023
privind delegarea dreptului de semnătură al șefului Serviciului Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale din cadrul Direcției Administrație Publică
07 aprilie 2023
103/2023
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.404/2020 privind delegarea dreptului de semnătură al directorului executiv al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
07 aprilie 2023
102/2023
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.193/2020 privind delegarea atribuțiilor și dreptului de semnătură ale secretarului general al județului, cu modificările ulterioare
07 aprilie 2023
101/2023
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Proiectare si execuție lucrări la obiectivul de investiție ”Regiunea Nord – Est – Axa rutieră 4: Vaslui – Reabilitare și modernizare Drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codaești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246) ” – rest de executat – Lot 3
07 aprilie 2023
100/2023
privind numirea Comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023
07 aprilie 2023
99/2023
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
06 aprilie 2023
96/2023
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, organizat în data de 16.05.2023, proba scrisă
05 aprilie 2023
95/2023
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, organizat în data de 16.05.2023, proba scrisă
05 aprilie 2023
94/2023
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, organizat în data de 16.05.2023, proba scrisă
05 aprilie 2023
93/2023
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti – ETAPA a –II – a Municipiul Vaslui, Obiect: str. Ștefan Ciubotărașu”
04 aprilie 2023
91/2023
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de
investiţii “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare si
a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul
Negresti – ETAPA a –II – a Municipiul Vaslui, Obiect: str. Ștefan Ciubotărașu”
31 martie 2023
90/2023
privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2022 a managementului la Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad
31 martie 2023
89/2023
privind aprobarea Programului de pregătire a personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, care are acces la informaţii clasificate, pentru anul 2023
29 martie 2023
88/2023
pentru aprobarea controalelor periodice ce urmează a fi efectuate în anul 2023, de către funcționarul de securitate privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate
29 martie 2023
87/2023
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii “ Proiectare ( PT + DDE ) și execuție – Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta – Focșasca – lim. Jud. Iași, km 5+499 – 13+635, județul Vaslui ”
29 martie 2023
83/2023
privind aprobarea caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
22 martie 2023
83/2023
privind aprobarea caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
22 martie 2023
81/2023
pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 75/2023 pentru modificarea articolului 1 al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 601/2017 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului “Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”, cu modificările și completările ulterioare
17 martie 2023
80/2023
privind numirea membrilor unității de implementare și monitorizare a proiectului „Construire secții la Spitalul nr.2 Vaslui”
17 martie 2023
79/2023
privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de consultanță de specialitate la obiectivul de investiții „Regiunea Nord- Est- Axa Rutieră Strategică 4 Vaslui- Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”, lotul nr.1, lotul nr.2 și lotul nr. 3
16 martie 2023
78/2023
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparații și extindere a instalației electrice la Poligon Delea din Municipiul Vaslui
15 martie 2023
77/2023
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
15 martie 2023
76/2023
pentru modificarea și completarea anexei nr.2 la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.61/2023 privind organizarea evaluării activității desfășurate în anul 2022 de către managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
14 martie 2023
75/2023
pentru modificarea articolului 1 al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 601/2017 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului “Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”, cu modificările și completările ulterioare
10 martie 2023
74/2023
pentru modificarea componenței comisiilor constituite conform Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 111/2022 privind numirea comisiilor de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”
10 martie 2023
72/2023
pentru modificarea componenței comisiilor constituite conform Dispoziției nr. 370/2019 privind numirea comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ,,SFÂNTA ECATERINA”, HUȘI, cu modificările și completările ulterioare
06 martie 2023
71/2023
privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui
06 martie 2023
70/2023
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad
03 martie 2023
69/2023
pentru modificarea Dispoziției președintelui ConsiliuluI Județean Vaslui nr. 216/2019 privind numirea echipei de implementare a proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială ,,Sfânta Ecaterina”, Huși”, cu modificările și completările ulterioare
03 martie 2023
68/2023
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect “Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții – Construire secții la Spitalul nr.2 Vaslui”
03 martie 2023
67/2023
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.227/2021 privind numirea comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor aferente proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together”(Pe urmele lui Ștefan cel Mare)1HARD/2.1/107, cu modificările și completările ulterioare
03 martie 2023
66/2023
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 25/2020 privind numirea comisiei de recepţie a serviciilor de elaborare documentație tehnico-economică proiect ”Ștefan cel Mare-istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”
03 martie 2023
65/2023
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 204/2021 privind numirea membrilor comisiilor de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”, Cod EMS -ENI 1HARD/2.1/50
03 martie 2023
63/2023
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad
02 martie 2023
62/2023
privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
02 martie 2023
61/2023
privind organizarea evaluării activității desfășurate în anul 2022 de către managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
02 martie 2023
54/2023
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.
369/2019 privind numirea comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE ȘI REALIZARE HELIPORT”, Cod SMIS 121069 , cu modificările ulterioare
22 februarie 2023
53/2023
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
17 februarie 2023
52/2023
pentru modificarea art.1 alin.(1) din anexa la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 37/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Vaslui
16 februarie 2023
51/2023
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.174/29.07.2021 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”
16 februarie 2023
50/2023
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 77/2021privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului “Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, cu modificările și completările ulterioare
16 februarie 2023
47/2023
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 173/2021 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Let's discover Stefan cel Mare traces together”(Pe urmele lui Ștefan cel Mare)1HARD/2.1/107
14 februarie 2023
44/2023
pentru modificarea Dispozitiei președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 411/2018 privind numirea comisiilor de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările ulterioare
10 februarie 2023
43/2023
pentru modificarea articolului 1 al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 196/2019 privind numirea echipei de implementare a proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”, cu modificările și completările ulterioare
10 februarie 2023
41/2023
privind numirea comisiei de recepţie pentru bunurile achiziţionate în cadrul contractului nr. 14872/29.09.2022: „Treaptă suplimentară pentru completarea Staţiei de tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat de Management al Deşeurilor Solide de la Roşieşti”
08 februarie 2023
38/2023
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a contestațiilor la evaluarea finală a managementului la Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui
08 februarie 2023
37/2023
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Vaslui
08 februarie 2023
34/2023
privind organizarea evaluării finale a managementului la Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui
07 februarie 2023
33/2023
pentru modificarea articolului 1 al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările și completările ulterioare
03 februarie 2023
30/2023
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii ”Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti – Etapa a II-a Municipiul Vaslui, Obiect: Statíe de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja”
01 februarie 2023
29/2023
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
31 ianuarie 2023
26/2023
privind organizarea evaluării finale a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
30 ianuarie 2023
25/2023
privind numirea directorului medical, directorului financiar-contabil și directorului de îngrijiri - membri interimari ai comitetului director la Spitalul Județean de Urgență Vaslui
30 ianuarie 2023
22/2023
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
27 ianuarie 2023
19/2023
privind prelungirea timpului de lucru cu 1 oră pe zi în intervalul
01 februarie - 10 februarie 2023
26 ianuarie 2023
13/2023
pentru modificarea și completarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.227/2021 privind numirea comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor aferente proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together”(Pe urmele lui Ștefan cel Mare) 1HARD/2.1/107
26 ianuarie 2023
11/2023
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.238/2020 privind constituirea Comisiei de selecționare a documentelor de arhivă create și deținute de Consiliul Județean Vaslui
16 ianuarie 2023
8/2023
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
12 ianuarie 2023
6/2023
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările și completările ulterioare
10 ianuarie 2023
5/2023
privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al județului Vaslui, din excedentul bugetului local al județului Vaslui
10 ianuarie 2023
3/2023
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Echipamente IT în cadrul proiectului „Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței” cod SIPOCA 1223, cod SMIS 153593”
05 ianuarie 2023
2/2023
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Licențe în cadrul proiectului „Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței” cod SIPOCA 1223, cod SMIS 153593”
05 ianuarie 2023
1/2023
privind numirea comisiei de stabilire a consumului mediu de carburant pentru autoturismele din parcul auto al Consiliului Judeţean Vaslui
05 ianuarie 2023

Last modified: ianuarie 12, 2023

Comments are closed.