Portalul oficial al Județului VASLUI

Achiziții 2023

ianuarie 11, 2023

Procedura operationala – Achizitii publice directe C.J. Vaslui


Dispozitia nr. 311/2021 privind aprobarea procedurii proprii pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Procedura proprie pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare


Lista contractelor de achiziție publică

Lista contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru, cu valoare mai mare de 5.000 euro,incheiate in perioada ianuarie – iulie 2022

Programul anual al achizițiilor publice pe 2022 C.J. Vaslui


(ultimul anunț publicat este primul din listă)

 • 01.02.2023 Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru- Achizitii publice PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Studiu de fezabilitate: "Sistematizare pe verticala, parcare, accese rutiere si pietonale Casa Armatei Vaslui - Centrul Cultural Judetean Multifunctional"
  Cod CPV: 71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
  Detalii aici.

 • 25.01.2023 Avand in vedere prevederile Procedurii Operationala - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 si potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: "Mobilier pentru Consiliul judetean Vaslui", cod CPV 39100000-3
  Detalii aici.

 • 11.01.2023 Avand in vedere prevederile Procedurii Operationala - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 si potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: "Mobilier pentru Consiliul judetean Vaslui", cod CPV 39100000-3
  Detalii aici.

 • 17.01.2023 Avand in vedere prevederile Procedura operationala - Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, ed. 1, rev.0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de informare și publicitate -rest de executat, în cadrul proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, Cod SMIS 108704
  cod CPV 39100000-3
  Detalii aici.

Last modified: februarie 1, 2023

Comments are closed.