Portalul oficial al Județului VASLUI

Achiziții 2023

ianuarie 11, 2023

Procedura operationala – Achizitii publice directe C.J. Vaslui


Dispozitia nr. 311/2021 privind aprobarea procedurii proprii pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Procedura proprie pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
Programul anual al achizițiilor publice pe 2023 C.J. Vaslui

Lista contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru, cu valoare mai mare de 5.000 euro, incheiate in perioada ianuarie – martie 2023

Lista contractelor de achiziție publică

Lista contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru, cu valoare mai mare de 5.000 euro, incheiate in perioada august – decembrie 2022

Lista contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru, cu valoare mai mare de 5.000 euro, incheiate in perioada ianuarie – iulie 2022

Programul anual al achizițiilor publice pe 2022 C.J. Vaslui


(ultimul anunț publicat este primul din listă)

 • 12.05.2023 Avand in vedere prevederile Procedurii operationale-Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziti publica avand ca obiect: Consumabile pentru imprimanta si copiatoare.
  Cod CPV: 30192113-6; 30125110-5; 30125120-8
  Detalii aici.

 • 5.05.2023 Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: „>Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru elaborare documentatie obtinere avize pentru obtinere avize pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 242G: Vinderei (DJ 242C km 0+000) - Bradesti”
  Codul CPV:  713562000-0 - Servicii de asistenta tehnica
  Detalii aici.

 • 27.04.2023 Avand in vedere prevederile Procedurii operationale-Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziti publica avand ca obiect: Consumabile pentru imprimanta si copiatoare.
  Cod CPV: 30192113-6; 30125110-5; 30125120-8
  Detalii aici.

 • 19.04.2023 Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica „Servicii de consultanta si elaborare studiu de oportunitate necesar accesarii finantarii investitiei privind achizitia de microbuze scolare mai putin poluante si statii de reincarcare"
  Detalii aici.

 • 28.03.2023 Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: „Servicii organizare schimb de experiență în cadrul proiectului "Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței", cod SIPOCA 1223/ MySMIS2014+ 153593”
  Codul CPV:  79951000-5 Servicii organizare seminarii
  Detalii aici.

 • 27.03.2023 Avand in vedere prevederile Procedurii operationale-Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziti publica avand ca obiect: Servicii de intretinere si spalatorie auto pe baza de card pentru 12 luni.
  Cod CPV: 50112300-6- Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)
  Detalii aici.

 • 08.03.2023 Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: „Servicii organizare schimb de experiență în cadrul proiectului "Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței", cod SIPOCA 1223/ MySMIS2014+ 153593”
  Codul CPV:  79951000-5 Servicii organizare seminarii
  Detalii aici.

 • 21.02.2023 Avand in vedere prevederile Procedurii operationale - Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Lucrari de reparatii si extindere a instalatiei electrice la Poligon Delea din Municipiul Vaslui
  Cod CPV: 45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
  Detalii aici.

 • 01.02.2023 Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru- Achizitii publice PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Studiu de fezabilitate: "Sistematizare pe verticala, parcare, accese rutiere si pietonale Casa Armatei Vaslui - Centrul Cultural Judetean Multifunctional"
  Cod CPV: 71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
  Detalii aici.

 • 25.01.2023 Avand in vedere prevederile Procedurii Operationala - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 si potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: "Mobilier pentru Consiliul judetean Vaslui", cod CPV 39100000-3
  Detalii aici.

 • 11.01.2023 Avand in vedere prevederile Procedurii Operationala - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 si potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: "Mobilier pentru Consiliul judetean Vaslui", cod CPV 39100000-3
  Detalii aici.

 • 17.01.2023 Avand in vedere prevederile Procedura operationala - Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, ed. 1, rev.0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de informare și publicitate -rest de executat, în cadrul proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, Cod SMIS 108704
  cod CPV 39100000-3
  Detalii aici.

Last modified: mai 12, 2023

Comments are closed.