Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – Servicii de asistenta tehnica – DJ 242G

mai 5, 2023

Nr. 7052/05.05.2023

Avand in vedere prevederile Procedurii operationale – Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01,ed. 1, rev.1, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru elaborare documentatie obtinere avize pentru obtinere avize pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare DJ 242G: Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Bradesti”
Cod CPV: 713562000-0 – Servicii de asistenta tehnica


Last modified: mai 5, 2023

Comments are closed.