Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – DTE panouri fotovoltaice

decembrie 13, 2023

Nr. 29916/12.12.2023

Autoritatea contractanta – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publica având ca obiect: Servicii de elaborare a documentației tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru investiția „Sistem de panouri fotovoltaice la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”

Cod CPV : 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize (Rev. 2); 71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică (Rev. 2)

Last modified: ianuarie 17, 2024

Comments are closed.