Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – ședința ordinară din 22 august 2023

august 16, 2023

Dispoziția nr. 341/2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării a trei complexuri de locuințe protejate pentru persoana adultă cu dizabilități în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui și a Regulamentelor de organizare și funcționare a acestora - propus spre retragere
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea capacității și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Echipei mobile – componentă funcțională în cadrul Ansamblului de Locuințe Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vaslui
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
  --- Amendament ---
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2023
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru cinci unități de cult din județul Vaslui
 8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor spații dintr-un imobil aparținând domeniului public al Județului Vaslui către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul public și privat al Comunei Băcești în domeniul public și privat al Județului Vaslui
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 244 K: DN 24 (MUNTENII DE SUS) – TANACU – BĂLŢAŢI –CRĂSNĂŞENI – LEOŞTI – VINEŢEŞTI – OLTENEŞTI – ZGURA, L = 19,000 KM”
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.84/2023 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2023, cu modificările ulterioare
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
 14. Suplimentari

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a trei complexuri de locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare a acestora
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiții "REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 244 K: DN 24 (MUNTENII DE SUS) – TANACU – BĂLŢAŢI –CRĂSNĂŞENI – LEOŞTI – VINEŢEŞTI – OLTENEŞTI – ZGURA, L = 19,000 KM”, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru Loturile nr. 2 și nr. 3, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local
  --- Amendament ---
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „BiblioHub Vaslui”, implementat la Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei produselor care se vor distribui și a măsurilor educative care
  se vor implementa în județul Vaslui în cadrul Programului pentru școli al României,
  în perioada 2023-2029Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: noiembrie 10, 2023

Comments are closed.