Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 25 octombrie 2022

octombrie 19, 2022

Dispoziția nr. 253/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea a nouă poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.150/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2022, rectificat și a estimărilor pe anii 2023 - 2024
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării Județului Vaslui în Sistemul Național Electronic de Plată online și înrolarea în sistemul Ghișeul.ro
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Vaslui
 8. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui
 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea Centrului Cultural Istoric al municipiului Bârlad”, către Teatrul ”V.I. Popa” Bârlad
 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea Centrului Cultural Istoric al municipiului Bârlad”, către Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr.846/28.01.2021 dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și UAT Județul Vaslui pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” *** Amendament ***
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI/SF), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Axa rutieră strategică Sud - Vest a județului Vaslui”
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 244C: HUȘI (DN 24B) - PĂDURENI – LEOȘTI – VĂLENI – URLAȚI - DIMITRIE CANTEMIR – DJ 244A (MUȘATA)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.208/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, cu modificările ulterioare
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.7/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: octombrie 24, 2022

Comments are closed.