Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 14 iunie 2022

iunie 8, 2022

Dispoziția nr. 136/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Referat constatator nr. 8860/06.06.2022 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Pălăduță Louis-Iulian
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Pălăduță Louis-Iulian
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 4 al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022
 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea către 12 unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2022
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 36/2022 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022
 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, către Spitalul Județean de Urgență Vaslui
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, județul Vaslui"
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta – Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui"
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H: DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui"
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 2022
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
 14. Informare cu privire la deplasarea efectuată în perioada 23-27 mai 2022 în Bruxelles, Belgia
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: iunie 8, 2022

Comments are closed.