Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiect Energia – Valoare Transfrontalieră

ianuarie 7, 2021

Proiectul ”Energia-valoare transfrontaliera” COD MIS ETC 1842

Județul Vaslui, în parteneriat cu Consiliul raional Hâncești, Consiliul raional Leova, Comitetul Executiv al Consiliului orașului Izmail și Agentia de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană a Euroregiunii „Dunarea de jos” a depus spre finanțare proiectul “Energia-valoare transfrontalieră”, în cadrul Programului Operațional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2007- 2013, al doilea apel pentru propuneri de proiecte.Proiectul a fost aprobat de către Comitetul Comun de Monitorizare al Programului Operațional Comun România- Ucraina- Republica Moldova, 2007-2013 și semnarea contractului de grant a avut loc în data de 02.12.2013, avand codul Mis ETC code 1842. Proiectul are o durată de implementare de 20 luniși a început cu data de 03.12.2013.Valoarea totală a proiectului este de 770. 201 euro, din care contribuția Uniunii Europene reprezintă 89,93%, respectiv 692,641.76 Euro. ObiectiveObiective generale:Proiectul contribuie la imbunatatirea situatiei economice, sociale și de mediu din zona transfrontaliera prin stimularea utilizarii eficiente a surselor de energie regenerabila conventionale și la îmbunatățirea eficienței energetice a serviciilor din sectorul public din zona transfrontaliera. Obiective specifice:

  • derularea de programe concrete pentru reducerea consumului de energie conventionala din sectorul serviciilor publice din zona transfrontaliera Vaslui-Leova-Hancesti-Izmailintarirea capacitatilor institutiilor locale din zona transfrontaliera Vaslui-Leova-Hancesti-Izmail pentru a gasi solutii concrete pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor de energie regenerabila din sectorul public
  • extinderea utilizarii energiei solare in sistemul de sanatate publica si in sistemul social din zona transfrontaliera Vaslui-Hancesti-Leova-Izmail

Grupurile țintă -30 institutii publice locale din cele 4 unitati administrative partenere (coordonate de catre unitatile administrative partenere), care ofera servicii de sanatate, de educatie, sociale, si culturale populatiei locale), care vor fi implicate in elaborarea strategiei pentru reducerea consumului de energie. -60 experti, reprezentand administratiile locale din cele 4 unitati administrative partenere implicate in programul de transfer de know-how. -4 furnizori de servicii publice (3 spitale- in Vaslui, Leova, Hancesti si 1 Centru de asistenta sociala – in Izmail) care vor beneficia de investitii in panouri solare pentr a produce apa calda. Activități &Rezultate estimateActivități Grup de activități I – Activități de management al proiectului, coordonare și comunicare Grup de activități II – Analiza si planificarea surselor de energie regenerabila si eficiență energetică Grup de activități III – Desfășurarea unui program de transfer de experiență si know-how cu privire la utilizarea eficienta a surselor de energie conventionale si regenerabile Grup de activități IV – Implementarea investițiilor pilot pentru utilizarea energiei solare in sectorul serviciilor publice. Grup de activități V- Promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor

Principalele rezultate estimate -300 de strategii transfrontaliere pentru reducerea consumului de energie convențională in sectorul serviciilor publie; -8 consultări publice transfrontaliere in fiecare zonă parteneră in vederea identificării nevoilor reale si actuale de la nivel local in termen de pierderi energetice; -audit energetic pe o suprafață de 60 000 de mp din care 30.000mp in județul Vaslui, 10.000 mp in Raionul Leova, 10.000 mp in Raionul Hnacești și 10.000 mp in orasul Izmail; -2 programe de transfer de know-how, unde experti recunoscuti de la institute de cercetare, universitați vor fi invitați sa-si impărtășescă conostintele si experientele in domeniul surselor de energie regenerabila si eficiență energetică; -1200 de brosuri care vor cuprinde lecțiile invățate din cele 2 programe de transfer de know-how; -1200 de pliante, care vor conține o scurtă descriere a Acțiunii ; –4 investitii pilot vor fi derulate in cadrul Proiectului, la Spitalul Judetean Vaslui, Spitalul Raional Leova, Sitalul Carpineni (Hancesti) si Centrul de Servicii Sociale Izmail. Panourile solare vor fi puse in aplicare pentru a produce apa calda.

Consultare publică – (până la 30 iulie 2014) Anunț public privind dezbatere publică

Nume Adresă Tel Fax E-mail Web site Consiliul Județean Vaslui (Aplicant) Stefan cel Mare Nr.79 0040235361089 0040235361090 consiliu@consilu.vaslui.ro www.cjvs.eu
PARTENERI
Nume Adresă Tel Fax E-mail Web site Consiliul Raional Leova Str. Independentei 5, MD-6301 0037326322650 0037326322058 consiliu@leova.md www.leova.md
Nume Adresă Tel Fax E-mail Web site Consiliul Raional Hancesti Str. Mihalcea Hincu 144, MD-3401 00373269 23150 00373269 21736 consiliul@hancești.md www.hincesti.md
Nume Adresă Tel Fax E-mail Comitetul Executiv al orasului Izmail Izmail, Str.Suvorova, Nr. 62 00380 96213 6376 00380 48 412 50 38 izmail-econ@ukr.net
Nume Adresă Tel Fax E-mail Organizația pubică ”Agenția de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană Euroregiunea Dunărea de Jos” Izmail, Str.Kyshynivska Nr.59 00380 67488 1487 00380 4841 488 89 igor_vit@yahoo.com

Last modified: ianuarie 7, 2021

Comments are closed.