Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiect GIS

ianuarie 8, 2021


CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE DIN JUDEȚUL VASLUI ȘI RAIONUL LEOVA îN GESTIONAREA INFRASTRUCTURII TRANSFRONTALIERE

Proiectul a fost finantat prin Programul de vecinatate Romania – Moldova 2004 – 2006, PHARE CBC 2006 prioritatea 1 dezvoltarea economica si sociala RO2006/018-447.01.01.41

Proiectul își propune creșterea gradului de cooperare transfrontalieră în domeniul integrării și gestiunii informației geospațiale în scopul dezvoltării economico-sociale durabile în zona de graniță dintre județul Vaslui și raionul Leova.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general:

  • Creșterea gradului de cooperare transfrontalieră în domeniul integrării și gestiunii informației geospațiale în scopul dezvoltării economico-sociale durabile în zona de graniță dintre județul Vaslui și raionul Leova.

Obiectivele specifice

  • Impelementarea unui sistem informatic geografic la nivelul Consiliului județean Vaslui în vederea îmbunătățirii coerenței în infrastructurii județului Vaslui la granița cu raionul Leova;
  • Creșterea gradului de calificare al personalului de specialitate al Consiliului județean Vaslui și al Consiliului raional Leova în utilizarea instrumentelor moderne de integrare și gestiune a informațiilor cu referință geografică.

Activitățile principale realizate prin proiect

  • Achiziții de bunuri necesare derulării proiectului;
  • Instalarea echipamentelor și soft-urilor specifice și instruirea personalului în utilizarea lor;
  • Dezvoltarea aplicației GIS și instruirea personalului în utilizarea acesteia;
  • Vizite de studiu – transfer de expertiză în domeniul dezvoltării unui Sistem informațional geografic la nivelul administrației publice locale;
  • Promovarea si publicitatea proiectului;
  • Monitorizarea și evaluarea internă a proiectului

Rezultatele așteptate sunt: 5 compartimente din cadrul Consiliului județean Vaslui ce cuprind un număr de 29 de specialiști, dotate cu instrumente moderne de lucru; 9 specialiști din cadrul Consiliului județean Vaslui și Consiliului raional Leova instruiți în utilizarea unor instrumente moderne de integrare și gestiune a informației cu referință geografică; 9 specialiști din cadrul Consiliului județean Vaslui și Consiliului raional Leova instruiți în crearea și gestionarea bazelor de date cu referință geografică; Un model de bună practică pentru Consiliul raional Leova și pentru Serviciile publice aflate în subordinea acestuia privind dezvoltarea unui sistem informatic geografic; 3 specialiști din cadrul Consiliului raional Leova care vor cunoaște modul în care funcționează un sistem informatic geografic ca urmare a vizitei de studiu organizate în cadrul proiectului; un mijloc obiectiv de reprezentare și înțelegere a situației existente și a programelor de investiții ale Consiliului județean Vaslui pentru cetățenii județului Vaslui; un instrument modern de gestiune a datelor geografice care să poată fi accesat de toate compartimentele Consiliului județean Vaslui și de serviciile publice din subordine cu rol în identificarea priorităților de dezvoltare ale județului Vaslui.

Parteneri:


Consiliul Județean Vaslui

Consiliul Raional LeovaPentru informații despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană în România, cât și pentru informații detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Last modified: ianuarie 8, 2021

Comments are closed.