Portalul oficial al Județului VASLUI

Programul Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni – 2022

martie 14, 2022

RAPORT cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2022 în cadrul ”Programului județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, anul 2022”

10.05.2022 Rezultat evaluare

Consiliul Județean Vaslui dă startul astăzi, 14 martie 2022 , sesiunii de finanțare nerambursabilă pentru anul 2022 în cadrul Programul Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni .
Cererile de finanțare se vor depune până la 08.04.2022.
Cererile de finanțare se vor evalua conform calendarului anexat.
Anul acesta, domeniile prioritare, de intervenție, sunt:
 • Cultura
 • Educația
 • Culte (Spiritualitate și tradiție)
Cererea de finanțare și documentele prevăzute în Ghidul de finanțare pot fi trimise doar în format electronic (scan PDF), la adresa de e-mail: proiecterp@cjvs.eu. Este necesar ca fiecare anexă/document justificativ să fie atașat ca un singur document PDF, denumit ca atare. (de exemplu, Statut.pdf). Nu sunt acceptate alte formate (JPEG, PNG etc.).
După transmiterea pe e-mail a documentației, Solicitantului i se va transmite numărul de înregistrare al cererii. Ulterior, Comisia va solicita, prin e-mail, documente suplimentare sau clarificări, în funcție de specificul proiectului, la care solicitantul are obligația de a răspunde în cel mult 5 zile lucrătoare.
Pentru a facilita procesul de constituire a dosarului, aici găsiți Ghidul de finanțare nerambursabilă 2022, precum și documentele de interes – anexe la Ghidul de finantare, în format editabil:
 1. Cerere de finantare
 2. Tipuri de proiecte-actiuni si cheltuieli
 3. Glosar de termeni
 4. Declaratie privind apartenenta la identitatea culturala romana
 5. Declaratie eligibilitate
 6. Declaratie cu privire la prelucrarea si transmiterea datelor cu caracter personal
 7. Contestatie
 8. Contract de finantare
 9. Decont centralizator de cheltuieli
 10. Raportul final de activitate
 11. Documente justificative in functie de tipurile de cheltuieli
 12. Elemente de identitate vizuală
 13. Declaratia de parteneriat
 14. Model CV
 15. Grile de evaluare

Solicitanții din afara țării, care au devizele/bugetele elaborate de in altă monedă decât RON, vor completa devizul / bugetul în RON la cursul de schimb INFOREURO din luna martie 2022.
În data de 23 martie 2022, începând cu ora 10.00 vom organiza o intalnire online, pe platforma Zoom, în scopul clarificării tuturor aspectelor referitoare la scrierea cererilor de finantare. Link-ul de conectare la videoconferință este:

https://us02web.zoom.us/j/86710099215?pwd=WHFRcXJwWHc1Si92LzZUMFRWcUlQZz09
Meeting ID: 867 1009 9215
Passcode: 383614


De asemenea, Comisia de evaluare de la Consiliul Județean Vaslui vă stă la dispoziție atât pentru informații suplimentare, clarificări cât și pentru îndrumări în vederea accesării fondurilor nerambursabile la adresa de e-mail: proiecterp@cjvs.eu

CALENDARUL
Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022

Nr. crt.

ETAPA

TERMEN (zile lucrătoare)

DATA / PERIOADA ESTIMATĂ

1

Lansarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile.

În această perioada Autoritatea Finantatoare va răspunde la întrebările formulate de solicitanti și va oferi clarificări. Pe data de 23.03.2022 se va organiza o ședință de instruire prin mijloace electronice. Pentru instruirea în sistem videoconferință prin utilizarea aplicației Zoom, Autoritatea Finantatoare va pune la dispoziție link-ul pentru ședința.

În cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autorității finanțatoare

14.03.2022

2

Sesiunea de depunere a propunerilor de proiecte .

Solicitanții vor depune Cererea de finantare si documentele menționate la pct. 4.1.1 si 4.1.2 din Ghidul de finantare. Documentele se vor transmite în format electronic (scan pdf)

maxim 15 zile

21.03.2022 – 08.04.2022

3

Verificarea conformității administrative a documentelor depuse și a eligibilității Solicitantului

maxim 5 zile

11-15.04.2022

4

Comisia solicita aplicanților care întrunesc condițiile de eligibilitate completarea dosarului de finanțare cu alte documente conform Ghidul de finanțare, dacă este cazul

1 zi

18.04.2022

5

Transmiterea de către Aplicanți a documentelor suplimentare sau a clarificărilor solicitate de Comisia de evaluare.

maxim 5 zile

19 – 26.04.2022

6

Finalizarea verificării conformitații administrative si eligibilității Solicitantului.

maxim 3 zile

27 – 29.04.2022

7

Etapa de evaluare și aprobare a proiectelor. Solicitarea de clarificari sau documente suplimentare

maxim 5 zile

02 – 06.05.2022

8

Transmiterea de către Aplicanți a răspunsurilor la clarificările formulate de Comisia de evaluare.

maxim 5 zile

09 – 13.05.2022

9

Finalizarea etapei de evaluare și aprobare a proiectelor

maxim 2 zile

16 – 17.05.2022

10

Comunicarea rezultatelor

1 zi

după finalizarea procesului de evaluare și selecție

18.05.2022

11

Depunerea contestațiilor

maxim 3 zile

19-23.05.2022

12

Soluționarea contestațiilor

maxim 3 zile

24 – 26.05.2022

13

Comunicarea rezultatelor procedurii de soluționare a contestațiilor

1 zi

27.05.2022

14

Comunicarea rezultatelor și demararea etapei de contractare

1 zi

30.05.2022

17

Semnarea contractelor de finanțate nerambursabilă.

maxim 5 zile

31 – 06.06.2022

Perioada de implementare a proiectelor

Maxim 30.11.2022

Raportul final de activitate si decontul centralizator se vor transmite la Autoritatea finantatoare cu 30 de zile inainte de termenul de finalizare a proiectului (30.11.2022)

Last modified: ianuarie 31, 2023

Comments are closed.