Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2017

ianuarie 10, 2021

Hotărâri 2017

Nr. hotărârii
Data adoptării
Conținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
131 ianuarie
privind acoperirea definitivă pentru anul 2016 a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al județului Vaslui;
1 februarie
231 ianuarie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2017;
1 februarie
331 ianuarie
privind validarea domnului Panțîru Gabriel Doru ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
1 februarie
431 ianuarie
privind aprobarea organizării rețeleișcolare de învățământ special din județul Vaslui pentru anulșcolar 2017-2018;
1 februarie
531 ianuarie
privind desființarea Camerei Agricole a Județului Vaslui;
1 februarie
631 ianuarie
privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al domnului Ghineț Aurel, director executiv al Camerei Agricole a Județului Vaslui;
1 februarie
731 ianuarie
privind promovarea temporară a domnului Iulian Vieru, în funcția publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui;
1 februarie
831 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui";
1 februarie
931 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;
1 februarie
1031 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui
1 februarie
1131 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;
1 februarie
1231 ianuarie
privind aprobarea proiectului "REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD - LAZA - CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246) "și a cheltuielilor legate de proiect
1 februarie
1331 ianuarie
privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui;
1 februarie
1431 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.230/2016 privind desemnarea a trei consilieri județeni în calitate de membri ai Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
1 februarie
1531 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.231/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vasluiși al Centrului Județean de Resurseși Asistență Educațională Vaslui.
1 februarie
1631 ianuarie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurseși Asistență Educațională Vaslui.
1 februarie
1713 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.164/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitareși modernizare drum județean DJ 284: DN 24 B (Huși) - Epureni - Duda - Pâhnești - Fundătura - Arsura - DN 28 (Ghermănești), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+413-25+500, km 25+500-27+079 (L=21,316 km)", cu modificările ulterioare;
14 februarie
1813 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitareși modernizare drum județean DJ 244 M: DN 24 (Crasna) - Albești - Idrici de Sus - DJ 244 A (Idrici de Sus), km. 8 + 680 - 12 + 180, (3,500 km), județul Vaslui";
14 februarie
1913 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.15/2014 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” Reparații capitaleși refuncționalizare Casa Armatei - Centrul Cultural Județean Multifuncțional " (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistențăși instalațiiși proiectare mecanică de scenă ), cu modificările ulterioare ;
14 februarie
2013 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 110/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 246A: DN 24 (Moara Domnească) - Ferești - Bereasa - DJ 247 (Tătărăni), km 1+3111 - 5+834 (4,523 km), județul Vaslui";
14 februarie
2113 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.256/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizareși a stațiilor de epurare a apelor uzate din m unicipiile Vaslui, Bârlad, Hușiși orașul Negrești - Etapa a II-a, Municipiul Huși, Obiect: Reabilitarea stațiilor de pompare ape uzate";
14 februarie
2213 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.251/2013 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, în cadrul subprogramului ”Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizareși a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Hușiși orașul Negrești, județul Vaslui", cu modificările ulterioare;
14 februarie
2313 februarie
pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 29/2010 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Reabilitare și modernizare a 2 drumuri județene" - DJ 242F și DJ 244J, cu modificările ulterioare;
14 februarie
2413 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 142/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești), km. 11+035-14+635 (L= 3,600 km), județul Vaslui";
14 februarie
2513 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Reparații pod", pe DJ 244 I, peste pârâul Sărățeni;
14 februarie
2613 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Vaslui nr.137/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitareși modernizare drum județean DJ 243 C: DJ 243 (Mărășești) - Voinești - km 0 + 000 - 5 + 430 (L=5,430 km), județul Vaslui";
14 februarie
2713 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.138/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitareși modernizare drum județean DJ 244 L: DJ 244 D (Tăbălăiești) - Averești - km 0 + 000 - 2 + 500 (L=2,500 km), județul Vaslui";
14 februarie
2813 februarie
pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 5, nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 86/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a șase obiective de investiții pentru reabilitarea si modernizarea drumurilor județene, cu modificările ulterioare;
14 februarie
2913 februarie
pentru modificarea anexei nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 65/2009 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții pe drumurile județene ca urmare a valorilor rezultate în urma elaborării Studiilor de fezabilitate
14 februarie
3013 februarie
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui.
14 februarie
3128 februarie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județeneși comunale pe anul 2017și estimări pe anii 2018-2020;
1 martie
3228 februarie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020;
1 martie
3328 februarie
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2016-31.12.2016;
1 martie
3428 februarie
privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe termen limitat, a unui bun mobil aflat in patrimoniul privat al Județului Vaslui, achiziționat în cadrul proiectului ,,Scoala te face OM!" PEC063, către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui;
1 martie
3528 februarie
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
1 martie
3628 februarie
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Bîrlad;
1 martie
3728 februarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bîrlad;
1 martie
3828 februarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico - Socială Băcești;
1 martie
3928 februarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico - Socială Codăești;
1 martie
4028 februarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.
1 martie
4117 martie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
20 martie
4217 martie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negrești;
20 martie
4317 martie
privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Special ”Sfânta Ecaterina" Huși în Școala Profesională Specială ”Sfânta Ecaterina" Huși, începând cu anul școlar 2017-2018;
20 martie
4417 martie
privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui;
20 martie
4517 martie
privind modificarea Statutului Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a Județului Vaslui;
20 martie
4617 martie
privind atribuirea licenței de traseu pentru traseul 065 Bârlad -Banca- Viișoara cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 -2019, în județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
20 martie
4717 martie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare" Vaslui
20 martie
4817 martie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
20 martie
4917 martie
privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vaslui
20 martie
5017 martie
privind aprobarea rectificării suprafețelor unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Vaslui
20 martie
5117 martie
pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.231/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vasluiși al Centrului Județean de Resurseși Asistență Educațională Vaslui;
20 martie
5217 martie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru asistența medicală spitalicească constituită la nivelul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vaslui;
20 martie
5317 martie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Lucrări Drumuriși Poduri" S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acționar unic;
20 martie
5417 martie
pentru modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.159/2008 privind înființarea Societății comerciale "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV;
20 martie
5529 martie
privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și Profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație ale Societății AQUAVAS S.A. Vaslui;
30 martie
5629 martie
privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții "Consolidareși reabilitare pod peste râul Bârlad, DJ 248A, km. 58+750, comuna Todirești, județul Vaslui";
30 martie
5729 martie
privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții "Reabilitareși modernizare drum județean DJ 248 A : Limită județ Iași - Siliștea - Huc - Plopoasa - Rafaila - Buda - DJ 207 E (Oșești), km 51+525 - 61+400, (9,875 km)";
30 martie
5829 martie
privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Pod din beton armat pe drum județean DJ 241C, în satul Doagele, județul Vaslui";
30 martie
5929 martie
privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții "Reabilitareși modernizare drum județean DJ 159: Limită județ Neamț - Băcești - Băbușa - Păltiniș - Slobozia - Racova - Trohan - Pungești - Siliștea - Armășoaia - Bleșca (DN 2F), km 64+500 - km. 77+500, (13,000 km);
30 martie
6029 martie
privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții " Modernizare drum județean DJ 241C : Limita județ Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana Petrei - Dragomirești (DN 2F), L= 8,625 Km, Județul Vaslui ";
30 martie
6129 martie
privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții "Modernizare drum județean DJ 244K : DN24(Munteni de sus)-Tanacu-Bălțați-Crăsneni-Leoști -Vinețești-Oltenești-Zgura, L= 7, 650 Km, Județul Vaslui";
30 martie
6229 martie
privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții " DJ 246 din DJ247 (Codăiești) - Rediu Galian - Tăcuta - Focșeasca - limita Jud. Iași. km. 5+499-km 13+ 635, județul Vaslui";
30 martie
6329 martie
privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții "Modernizare drum județean DJ 243B: Bârlad (DJ 243) - Crâng - Ciocani - Movileni - Coroieștii de Sus - Limită județ Bacău, L=6,630 km, judetul Vaslui";
30 martie
6429 martie
privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții "Modernizare drum județean DJ 244H: DJ 244 - Viișoara - Urdești - Găgești (DJ 244B), L=15,980 km, judetul Vaslui";
30 martie
6529 martie
privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții "Modernizare drum județean DJ 245 A: Muntenii de Jos (DN 24) - Lipovăț - Suceveni - Bogdana - Similișoara - Găvanu - Morăreni - Gherghești - Valea Lupului - Lunca - Siliștea - Iana (DJ 243), L=9,000 km, judetul Vaslui";
30 martie
6629 martie
privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții "Modernizare drum județean DJ 245C: Băcani (DJ 245) - Băltățeni - Cepești - Rădăești - Coroiești - Bogdănița - Schitu (DJ 245A), L=19,100 km, judetul Vaslui";
30 martie
6729 martie
privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Reabilitareși modernizare Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Constantin Pufan" Vaslui";
30 martie
6829 martie
privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Reabilitareși modernizare Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade" Vaslui";
30 martie
6929 martie
privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Reabilitare, modernizareși dotare Școala Profesională Specială ”Sfânta Ecaterina" Huși, județul Vaslui".
30 martie
7011 aprilie
privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016;
12 aprilie
7111 aprilie
privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
12 aprilie
7211 aprilie
privind adoptarea bugetului instituțiilor publiceși activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;
12 aprilie
7311 aprilie
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017;
12 aprilie
7411 aprilie
privind aprobarea bugetului de venituriși cheltuieli al Societății ”Lucrări Drumuriși Poduri" S.A. Vaslui pe anul 2017, precumși a estimărilor pentru anii 2018-2019;
12 aprilie
7511 aprilie
privind aprobarea bugetului de venituriși cheltuieli al Societății ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui " CRAV S.A. pe anul 2017, precumși a estimărilor pentru anii 2018-2019;
12 aprilie
7611 aprilie
pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.23/2016 privind stabilirea consumului de carburanți pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului Județean Vaslui, instituțiileși serviciile publice de interes județean, precumși pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul local al județului Vaslui;
12 aprilie
7711 aprilie
privind trecerea unui bun mobil din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiuneși casării;
12 aprilie
7811 aprilie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
12 aprilie
7911 aprilie
pentru completarea art. I din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.54/2017 pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.159/2008 privind înființarea Societății ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV;
12 aprilie
8011 aprilie
privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017;
12 aprilie
8111 aprilie
privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, socialși sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017.
12 aprilie
8211 aprilie
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
12 aprilie
8311 aprilie
pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 273/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și al instituțiilor publice din subordine, pentru anul
12 aprilie
8426 mai
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Popica Eduard-Andrei;
29 mai
8526 mai
privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Iordache Viorel - Cornel;
29 mai
8626 mai
privind modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Vaslui;
29 mai
8726 mai
privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
29 mai
8826 mai
privind rectificarea bugetului instituțiilor publiceși activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;
29 mai
8926 mai
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri propriiși al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2017-31.03.2017;
29 mai
9026 mai
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economiciși a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiții ”Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizareși a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Hușiși Negrești - județul Vaslui";
29 mai
9126 mai
privind trecerea din domeniul privat al Județului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui a unui bun imobil situat în Comuna Vetrișoaia, Județul Vaslui;
29 mai
9226 mai
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul public al Comunei Stănilești, Județul Vaslui;
29 mai
9326 mai
privind transmiterea unui imobil cu destinația de dispensar medical aflat în domeniul public al Județului Vasluiși în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești în domeniul public al Comunei Codăești, Județul Vaslui;
29 mai
9426 mai
privind aprobarea dezmembrării imobilului Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade" Vaslui, aflat în domeniul public al Județului Vasluiși în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade" Vaslui;
29 mai
9526 mai
privind solicitarea transmiterii unei suprafețe de teren din domeniul public al statului în domeniul public al Județului în vederea realizării proiectului ”Regiunea Nord - Est - Axa Rutieră Strategică 4: Vaslui, Reabilitareși modernizare drum strategic județean Bârlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)";
29 mai
9626 mai
privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.169/2012, cu modificărileși completările ulterioare;
29 mai
9726 mai
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui,și Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui în scopul asigurării unui climat de siguranță pentru circulația pe drumurile județene;
29 mai
9826 mai
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui - Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anii 2016și 2017;
29 mai
9926 mai
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană” Vaslui;
29 mai
10026 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
29 mai
10126 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui;
29 mai
10226 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
29 mai
10326 mai
privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriuluiși Urbanism a Județului Vasluiși aprobarea Regulamentului de organizareși funcționare a acesteia.
29 mai
10426 mai
privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „CONSTRUIRE PAVILION SPITALIZARE DE ZI"
29 mai
10515 iunie
pentru modificareași completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.50/2017 privind aprobarea rectificării suprafețelor unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Vaslui.
29 mai
10623 iunie
privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
27 iunie
10723 iunie
privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;
27 iunie
10823 iunie
pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.23/2016 privind stabilirea consumului de carburanți pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului Județean Vaslui, instituțiile și serviciile publice de interes județean, precum și pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul local al județului Vaslui, cu completările ulterioare;
27 iunie
10923 iunie
privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 94/2016;
27 iunie
11023 iunie
privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul public al Comunei Vetrișoaia, Județul Vaslui;
27 iunie
11123 iunie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui;
27 iunie
11223 iunie
pentru aprobarea Acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut – Bîrlad și Județul Vaslui pentru implementarea proiectului cu titlul “REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI, REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;
27 iunie
11323 iunie
pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.81/2017 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017;
27 iunie
11423 iunie
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
27 iunie
11523 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bîrlad;
27 iunie
11623 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Bogești;
27 iunie
11723 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Reabilitare și Recuperare pentru Copilul cu Handicap Fălciu;
27 iunie
11823 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulți – Huși;
27 iunie
11923 iunie
privind înființarea Centrului de Recuperare pentru Victimele Violenței în Familie Vaslui din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Vaslui;
27 iunie
12023 iunie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.
27 iunie
12123 iunie
privind acordarea unui sprijin financiar BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA A ŞAPTEA - CONFERINŢA MOLDOVA;
27 iunie
12205 iulie
privind înlocuirea unui membru din Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui.
06 iulie
12305 iulie
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
06 iulie
12405 iulie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;
06 iulie
12505 iulie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 12/2017 privind aprobarea proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” și a cheltuielilor legate de proiect.
06 iulie
12627 iulie
privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
28 iulie
12727 iulie
privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;
28 iulie
12827 iulie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2017 - 30.06.2017;
28 iulie
12927 iulie
pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 23/2016 privind stabilirea consumului de carburanți pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului Județean Vaslui, instituțiile și serviciile publice de interes județean, precum și pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul local al județului Vaslui, cu completările ulterioare;
28 iulie
13027 iulie
privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.169/2012, cu modificările și completările ulterioare;
28 iulie
13127 iulie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui;
28 iulie
13227 iulie
privind aprobarea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog la nivelul județului Vaslui în perioada 2017-2020;
28 iulie
13327 iulie
privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Nisporeni din Republica Moldova;
28 iulie
13427 iulie
privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, și Ministerul Turismului;
28 iulie
13527 iulie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
28 iulie
13627 iulie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
28 iulie
13727 iulie
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională "Administrație" din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui;
28 iulie
13827 iulie
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
28 iulie
13927 iulie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
28 iulie
14027 iulie
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
28 iulie
14127 iulie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 95/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vaslui, cu modificările ulterioare;
28 iulie
14227 iulie
privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă încheiate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.
28 iulie
14327 iulie
privind încetarea de drept a promovării temporare şi delegarea îndeplinirii atribuţiilor ce revin postului de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui domnului Vieru Iulian
28 iulie
14427 iulie
privind licitația publică în plic închis a 321 mc de masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul Imobilului 1563, aflat în domeniul public al județului Vaslui.
28 iulie
14501 august
privind înființarea și componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Vaslui;
02 august
14601 august
privind promovarea temporară a domnului VIERU IULIAN în funcţia publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui pe o perioadă de 3 luni.
02 august
14725 august
privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
28 august
14825 august
privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;
28 august
14925 august
privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui;
28 august
15025 august
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui;
28 august
15125 august
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
28 august
15225 august
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;
28 august
15325 august
privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare dintre Consiliul Judeţean Vaslui, Direcţia de Sănătate Publică Vaslui şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui pentru punerea în aplicare a Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
28 august
15425 august
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.15/2014 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui-Centru cultural județean multifuncțional“;
28 august
15525 august
privind aprobarea eliberării licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate special, pe traseul cod.002 Huși-Fălciu.
28 august
15625 august
privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui.
28 august
15725 august
privind aprobarea participării domnului Mariciuc Vasile, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, la „Forumul Economic de la Krynica, Polonia"
28 august
15825 august
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan" Bârlad
28 august
15918 septembrie
privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
19 septembrie
16018 septembrie
pentru modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională "Administrație" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.
19 septembrie
16122 septembrie
privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;
26 septembrie
16222 septembrie
privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 87 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul imobilului Spitalul Județean de Urgență Vaslui, aflat în domeniul public al Județului Vaslui;
26 septembrie
16322 septembrie
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiții “Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”;
26 septembrie
16422 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
26 septembrie
16522 septembrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
26 septembrie
16622 septembrie
privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad;
26 septembrie
16722 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;
26 septembrie
16822 septembrie
pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 273/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2017, cu modificările ulterioare;
26 septembrie
16922 septembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Creșterea eficienței energetice a obiectivului “CSEI Elisabeta Polihroniade Vaslui”;
26 septembrie
17022 septembrie
privind aprobarea încheierii Convenției dintre Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Consiliul Județean Vaslui prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap;
26 septembrie
17122 septembrie
privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație şi Profilului candidatului pentru poziția de membru in Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;
26 septembrie
17222 septembrie
pentru aprobarea listei produselor care se vor distribui si a masurilor educative care se vor implementa in judetul Vaslui in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, in anul scolar 2017-2018.
26 septembrie
17322 septembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;
26 septembrie
17422 septembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui.
26 septembrie
17516 octombrie
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
18 octombrie
17616 octombrie
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 2652016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările ulterioare;
18 octombrie
17716 octombrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 12/2017 privind aprobarea proiectului "REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD - LAZA - CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246) " și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
18 octombrie
17816 octombrie
pentru aprobarea Acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala teritorială de îmbunătățiri funciare Moldova Sud – Unitatea de Administrare Vaslui și Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, pentru implementarea proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI, REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;
18 octombrie
17916 octombrie
privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.
18 octombrie
18026 octombrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
30 octombrie
18126 octombrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;
30 octombrie
18226 octombrie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2017 - 30.09.2017;
30 octombrie
18326 octombrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.132014 privind solicitarea transmiterii unei părți din imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, județul Vaslui, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al judetului Vaslui și în administrarea Consiliului Judetean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
30 octombrie
18426 octombrie
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.258/2016 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare
30 octombrie
18526 octombrie
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 243/2016 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui
30 octombrie
18626 octombrie
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.123/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare
30 octombrie
18726 octombrie
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare
30 octombrie
18826 octombrie
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 159: limită judeţul Neamţ - Băceşti - Băbuşa - Păltiniş - Slobozia - Racova - Trohan -Pungeşti - Siliştea -Armăşoaia - Bleşca (DN 2F), km 64+500-77+500 (13,000 km), judeţul Vaslui"
30 octombrie
18926 octombrie
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico­economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244H: DJ244 - Viişoara- Urdeşti- Găgeşti (DJ 244B), judeţul Vaslui"
30 octombrie
19026 octombrie
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico­economici aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 246: DJ 247 (Codăeşti) - Rediu Galian-Tăcuta -Focşasca - lim. jud Iaşi, km 5+499-13+635, judeţul Vaslui"
30 octombrie
19126 octombrie
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 248A: Limită judeţ Iaşi - Siliştea -Huc -Plopoasa - Rafaila - Buda -DJ 207E (Oşeşti), judeţul Vaslui"
30 octombrie
19226 octombrie
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico­economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244K: DN24 (Muntenii de Sus) -Tanacu -Bălţaţi -Crasnaşeni -Leosti -Vineţeşti -Olteneşti-Zgura, L = 7,650 km, judeţul Vaslui"
30 octombrie
19326 octombrie
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 241C: limită judeţ Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana Pietrei - Dragomireşti (DN 2F), judeţul Vaslui"
30 octombrie
19426 octombrie
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) - Crâng - Ciocani - Movileni - Coroieşti de Sus - Limită judeţ Bacău, L= 6,630 km, judeţul Vaslui"
30 octombrie
19526 octombrie
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico­economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ245 C: Băcani (DJ245) - Băltăţeni - Cepeşti - Rădăeşti - Coroieşti - Bogdăniţa - Schitu (DJ245 A), L= 19,110 km, judeţul Vaslui"
30 octombrie
19626 octombrie
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidare şi reabilitare pod peste râul Bârlad, DJ 248 A, km 58+750, comuna Todireşti, judeţul Vaslui"
30 octombrie
19726 octombrie
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pod din beton armat pe drum DJ 241 C în satul Doagele, judeţul Vaslui"
30 octombrie
19826 octombrie
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie „Şcoala Profesională Specială Sfânta Ecaterina Huşi", judeţul Vaslui
30 octombrie
19926 octombrie
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și al instituțiilor publice din subordine, pentru anul 2018;
30 octombrie
20026 octombrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
30 octombrie
20126 octombrie
privind încetarea de drept a promovării temporare şi delegarea îndeplinirii atribuțiilor ce revin postului de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui domnului Vieru Iulian;
30 octombrie
20226 octombrie
privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
30 octombrie
20326 octombrie
privind aprobarea finanţării proiectului "JUDO - nu are hotare" propus de Raionul Soroca din Republica Moldova
30 octombrie
20426 octombrie
privind darea în folosință gratuită a unui spaţiu din incinta imobilului "Palat administrativ" către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est
30 octombrie
20526 octombrie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 50/2017 privind aprobarea rectificării suprafeţelor unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Judeţului Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare
30 octombrie
20626 octombrie
pentru modificarea componenței Comisiei de selecție înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.
30 octombrie
20714 noiembrie
pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Vaslui privind modificarea și/sau completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui.
16 noiembrie
20816 noiembrie
privind aprobarea dezmembrării imobilului “Teren și construcții > ”, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;
17 noiembrie
20916 noiembrie
privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri realizate în cadrul proiectelor de investiţii „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui" şi „Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui" ;
17 noiembrie
21016 noiembrie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 105/2007 privind însușirea modificărilor și completărilor la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
17 noiembrie
21116 noiembrie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2011 privind însușirea propunerilor Comisiei speciale pentru modificarea și/sau completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vaslui atestat prin H.G. nr. 1361/2001, anexa nr. 1;
17 noiembrie
21216 noiembrie
pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut – Bîrlad și Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, pentru implementarea proiectului cu titlul “REGIUNEA NORD - EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI, REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”;
17 noiembrie
21316 noiembrie
privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Criuleni din Republica Moldova;
17 noiembrie
21416 noiembrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui;
17 noiembrie
21516 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico – Socială Băcești;
17 noiembrie
21616 noiembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Bibliotecii județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
17 noiembrie
21716 noiembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui.
17 noiembrie
21816 noiembrie
pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 167/2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;
17 noiembrie
21924 noiembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
27 noiembrie
22024 noiembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017.
27 noiembrie
22115 decembrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
19 decembrie
22215 decembrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul
19 decembrie
22315 decembrie
privind adoptarea proiectelor de buget ale județului Vaslui pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021;
19 decembrie
22415 decembrie
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2018;
19 decembrie
22515 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico - Socială Băcești și Codăești, pe anul 2018;
19 decembrie
22615 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2018;
19 decembrie
22715 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2016 - octombrie 2017;
19 decembrie
22815 decembrie
pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 23/2016 privind stabilirea consumului de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, precum şi pentru institutiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui, cu completările ulterioare;
19 decembrie
22915 decembrie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 105/2007 privind însusirea modificărilor si completărilor la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
19 decembrie
23015 decembrie
privind atribuirea contractului: „Delegarea prin Concesionare a Gestiunii Serviciului Public de Management și Operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) din judeţul Vaslui, a staţiilor de transfer şi platformelor publice de colectare de la Negreşti, Vaslui, Huşi şi Bârlad, a flotei de vehicule de transport deşeuri între staţiile de transfer şi CMID” și aprobarea tarifelor aferente activităților specifice serviciului de salubrizare;
19 decembrie
23115 decembrie
privind aprobarea proiectului “Calitate și performanță: strategie de management la Consiliul Județean Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;
19 decembrie
23215 decembrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui;
19 decembrie
23315 decembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
19 decembrie
23415 decembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
19 decembrie
23515 decembrie
privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Armeanu-Ștefănică Ionel, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
19 decembrie
23615 decembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
19 decembrie
23715 decembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui;
19 decembrie
23815 decembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
19 decembrie
23915 decembrie
privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2017, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2018;
19 decembrie
24015 decembrie
privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul public al comunei Codăeşti a terenului în suprafaţă de 257 mp pentru realizarea proiectului "Alimentare cu apă la comuna Codăeşti"
19 decembrie
24115 decembrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare" Vaslui
19 decembrie
24215 decembrie
privind promovarea temporară a domnului Buruiană Ioan, în funcția publică de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
19 decembrie
24315 decembrie
privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administratie al Societăţii „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;
19 decembrie
24415 decembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de Administrație al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui;
19 decembrie
24515 decembrie
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 174/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui.
19 decembrie

Last modified: aprilie 5, 2021

Comments are closed.