Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2021

decembrie 20, 2020

Registru proiecte de hotărâri Registru hotărâri


Hotărâri 2021

Nr. Hotărâre Data adoptăriiConținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
224/202123 decembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2021
23 decembrie
223/202121 decembrie
pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.152/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație
al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui
22 decembrie
222/202121 decembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui
22 decembrie
221/202121 decembrie
privind aprobarea nominalizării a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășuratăîn perioada 01.01.2021 – 31.12.2021
22 decembrie
220/202121 decembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
22 decembrie
219/202121 decembrie
privind aprobarea înființării prin reorganizare a unor centre/complexe rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
22 decembrie
218/202121 decembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
22 decembrie
217/202121 decembrie
pentru modificarea pozițiilor nr. 40 și nr. 155 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
22 decembrie
216/202121 decembrie
pentru modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
22 decembrie
215/202121 decembrie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 30/2015 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, cu modificările ulterioare
22 decembrie
214/202121 decembrie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul acesteia, cu modificările ulterioare
22 decembrie
213/202121 decembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 24/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși”
22 decembrie
212/202121 decembrie
pentru aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.27/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”, cu modificările ulterioare
22 decembrie
211/202121 decembrie
privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea monumentului istoric >” localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui
22 decembrie
210/202121 decembrie
privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în județul Vaslui
22 decembrie
209/202121 decembrie
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 90/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Hușiși Negrești – județul Vaslui”
22 decembrie
208/202121 decembrie
pentru aprobarea Planului de investiții pentru anul 2022, aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui, care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID)
22 decembrie
207/202121 decembrie
privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2022
22 decembrie
206/202121 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021
22 decembrie
205/202121 decembrie
privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2021
22 decembrie
204/202121 decembrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021
22 decembrie
203/202121 decembrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2021
22 decembrie
202/202126 noiembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.177/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
03 decembrie
201/202126 noiembrie
pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
03 decembrie
200/202126 noiembrie
privind actualizarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
03 decembrie
199/202126 noiembrie
pentru modificarea pozițiilor nr. 132 și nr. 133 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările ulterioare
03 decembrie
198/202126 noiembrie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad
03 decembrie
197/202126 noiembrie
pentru modificarea a 24 de poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui,cu modificările și completările ulterioare

03 decembrie
196/202126 noiembrie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 61/2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare

03 decembrie
195/202126 noiembrie
pentru avizarea constituirii comisiilor de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
03 decembrie
194/202126 noiembrie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul acesteia
03 decembrie
193/202126 noiembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui

03 decembrie
192/202126 noiembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
03 decembrie
191/202126 noiembrie
pentru aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”
03 decembrie
190/202126 noiembrie
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din Județul Vaslui
03 decembrie
189/202126 noiembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2022
03 decembrie
188/202126 noiembrie
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2022
03 decembrie
187/202126 noiembrie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe perioada 01.01.2021 – 30.09.2021

03 decembrie
186/202126 noiembrie
privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021
03 decembrie
185/202126 noiembrie
privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2021
03 decembrie
184/202103 noiembrie
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 244 K: DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni – Leoşti – Vineţeşti – Olteneşti – Zgura, L = 19,000 km” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
03 noiembrie
183/202103 noiembrie
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 244C: Huși (DN 24 B) – Pădureni – Leoști – Văleni – Urlați – Dimitrie Cantemir – DJ 244A (Mușata)” în vederea depunerii în
cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
03 noiembrie
182/202103 noiembrie
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții „DJ 244 M: DN 24 - (Crasna) - Albești - Idrici - Roșiești (DJ 244 A)” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
03 noiembrie
181/202103 noiembrie
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 245 L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
03 noiembrie
180/202129 octombrie
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna Oltenești, Județul Vaslui”
01 noiembrie
179/202129 octombrie
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități” Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna Găgești, Județul Vaslui”
01 noiembrie
178/202129 octombrie
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții „Pod pe DJ 245E, km 2+705" în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
01 noiembrie
177/202129 octombrie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705"
01 noiembrie
176/202129 octombrie
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați (Gara Docăneasa) – limită județ Galați (Gara Tălășmani)" în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții "Anghel Saligny"
01 noiembrie
175/202129 octombrie
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 G: Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădești" în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții "Anghel Saligny"
01 noiembrie
174/202129 octombrie
privind aprobarea finanțării proiectului “Modernizarea Azilului de bătrâni și invalizi din raionul Cimișlia”
01 noiembrie
173/202129 octombrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2020 privind aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și a cheltuielilor legate de proiect
01 noiembrie
172/202129 octombrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)”, Cod SMIS 126247 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
01 noiembrie
171/202129 octombrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
01 noiembrie
170/202129 octombrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare
01 noiembrie
169/202129 octombrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.12/2017 privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
01 noiembrie
168/202129 octombrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările ulterioare
01 noiembrie
167/202129 octombrie
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați (Gara Docăneasa) – limită județ Galați (Gara Tălășmani)"
01 noiembrie
166/202129 octombrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 242 G: VINDEREI (DJ 242C KM 0+000) – BRĂDEȘTI"
01 noiembrie
165/202129 octombrie
privind aprobarea solicitării transferului temporar al dreptului de administrare a unui sector din drumul județean DJ 244D către U.A.T. Comuna Bunești-Averești
01 noiembrie
164/202129 octombrie
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022
01 noiembrie
163/202129 octombrie
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
01 noiembrie
162/202129 octombrie
privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021
01 noiembrie
161/202129 octombrie
privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2021
01 noiembrie
160/202129 octombrie
privind actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui
01 noiembrie
159/202129 octombrie
privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
01 noiembrie
158/202129 octombrie
privind modificarea pozițiilor nr. 26 și nr. 150 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
01 noiembrie
157/202129 octombrie
pentru modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
01 noiembrie
156/202129 octombrie
privind modificarea temporară a numărului de paturi din structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Vaslui
01 noiembrie
155/202129 octombrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Constantin Pufan” Vaslui
01 noiembrie
154/202129 octombrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” Huși
01 noiembrie
153/202129 octombrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești
01 noiembrie
152/202129 octombrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ,,Elisabeta Polihroniade” Vaslui
01 noiembrie
151/202129 octombrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești
01 noiembrie
150/202129 octombrie
privind desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat din partea Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
01 noiembrie
149/202129 octombrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.147/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
01 noiembrie
148/202129 octombrie
pentru completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 146/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” Huși
01 noiembrie
147/202130 septembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
05 octombrie
146/202130 septembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ,,Sfânta Ecaterina” Huși
05 octombrie
145/202130 septembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ,,Constantin Pufan” Vaslui
05 octombrie
144/202130 septembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui
05 octombrie
143/202130 septembrie
pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.199/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Muzeului ”Vasile Pârvan” Bârlad
05 octombrie
142/202130 septembrie
privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
05 octombrie
141/202130 septembrie
privind modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
05 octombrie
140/202130 septembrie
pentru modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
05 octombrie
139/202130 septembrie
pentru schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul acesteia
05 octombrie
138/202130 septembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad
05 octombrie
137/202130 septembrie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui
05 octombrie
136/202130 septembrie
privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Vaslui, pentru perioada 2021 – 2025
05 octombrie
135/202130 septembrie
privind aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare a Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Cimișlia din Republica Moldova, semnată la Vaslui, la data de 23 septembrie 2015
05 octombrie
134/202130 septembrie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705"
05 octombrie
133/202130 septembrie
privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Școala Profesională Specială «Sfânta Ecaterina» Huși, județul Vaslui"
05 octombrie
132/202130 septembrie
privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159: limită județul Neamț – Băcești – Băbușa – Păltiniș - Slobozia – Racova – Trohan – Pungești – Siliștea – Armășoaia - Bleșca (DN2F), km 64+500 ÷ 77+500 (13,000 km), Județul Vaslui "
05 octombrie
131/202130 septembrie
privind aprobarea devizului general actualizat și a devizului general pentru lucrările rest de executat al obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F),județul Vaslui"
05 octombrie
130/202130 septembrie
privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta – Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui"
05 octombrie
129/202130 septembrie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248 A: Limită județ Iași – Siliștea – Huc –Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207E (Oșești), județul Vaslui"
05 octombrie
128/202130 septembrie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A),L=19,110 km, județul Vaslui"
05 octombrie
127/202130 septembrie
privind aprobarea devizului general actualizat și a devizului general pentru lucrările rest de executat al obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H: DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui"
05 octombrie
126/202130 septembrie
privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie ”Prof. dr. G.K. Constantinescu” în domeniul public al Județului Vaslui
05 octombrie
125/202130 septembrie
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Județului Vaslui a unor construcții aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora
05 octombrie
124/202130 septembrie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2021 – 30.06.2021
05 octombrie
123/202130 septembrie
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 20.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
05 octombrie
122/202130 septembrie
privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021
05 octombrie
121/202130 septembrie
privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2021
05 octombrie
120/202130 septembrie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2021
05 octombrie
119/202127 septembrie
privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 117/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită Județ Bacău, L = 6,630 km, Județul Vaslui"
27 septembrie
118/202122 septembrie
privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați –Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui"
23 septembrie
117/202122 septembrie
privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită Județ Bacău, L = 6,630 km, Județul Vaslui"
23 septembrie
116/202116 august
privind modificarea temporară a structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Vaslui
17 august
115/202116 august
privind modificarea poziției nr. 134 din statul de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
17 august
114/202116 august
privind aprobarea finanțării proiectului “Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 al Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi”
17 august
113/202116 august
pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017
17 august
112/202116 august
privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Vaslui
17 august
111/202116 august
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2021
17 august
110/202119 iulie
pentru modificarea anexelor nr.2, nr.3 şi nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 79/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport
20 iulie
109/202119 iulie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.73/2021 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2021
20 iulie
108/202119 iulie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui (APC VASLUI)
20 iulie
107/202119 iulie
privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021
20 iulie
106/202119 iulie
privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2021
20 iulie
105/202119 iulie
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
20 iulie
104/202119 iulie
pentru modificarea poziției nr.3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 18/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad, cu modificările ulterioare
20 iulie
103/202119 iulie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
20 iulie
102/202119 iulie
privind aprobarea finanțării proiectului ”Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T Ciorba 11/1, mun. Strășeni, raionul Strășeni”
20 iulie
101/202119 iulie
pentru aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.27/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”
20 iulie
100/202119 iulie
privind declararea de interes public județean a unui bun imobil
20 iulie
99/202119 iulie
pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare nr. 18921/12.12.2018 privind „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”
20 iulie
98/202119 iulie
privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Penticostale „Maranata”, comuna Băcești
20 iulie
97/202130 iunie
privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
01 iulie
96/202130 iunie
privind aprobarea modificării anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 124/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”
01 iulie
95/202130 iunie
privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”
01 iulie
94/202130 iunie
privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui
01 iulie
93/202130 iunie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
01 iulie
92/202130 iunie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
01 iulie
91/202130 iunie
privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad
01 iulie
90/202130 iunie
privind aprobarea participării Județului Vaslui, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”
01 iulie
89/202130 iunie
privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a unui imobil aparținând domeniului public al comunei Alexandru Vlahuță și declararea de interes public județean a acestuia
01 iulie
88/202130 iunie
privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 2021
01 iulie
87/202130 iunie
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021
01 iulie
86/202130 iunie
privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2021
01 iulie
85/202130 iunie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe perioada 01.01.2021 – 31.03.2021
01 iulie
84/202107 iunie
privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat nr. 846/28.01.2021 dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și UAT Județul Vaslui, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”
07 iunie
83/202125 mai
pentru modificarea poziției nr. 39 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 219/2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
26 mai
82/202125 mai
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
26 mai
81/202125 mai
privind modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările ulterioare
26 mai
80/202125 mai
privind aprobarea proiectului „Centrul Europe Direct Vaslui” 2021-2025
26 mai
79/202125 mai
privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport
26 mai
78/202125 mai
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
26 mai
77/202125 mai
privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, precum și scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al județului Vaslui
26 mai
76/202125 mai
privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
26 mai
75/202125 mai
pentru modificarea punctului 2 al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
26 mai
74/202125 mai
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Popa Vasile
26 mai
73/202116 aprilie
privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2021
20 aprilie
72/202116 aprilie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022 - 2023
20 aprilie
71/202116 aprilie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022 - 2023
20 aprilie
70/202116 aprilie
privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021
20 aprilie
69/202116 aprilie
privind aprobarea bugetului creditului intern pentru anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024
20 aprilie
68/202116 aprilie
privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024
20 aprilie
67/202116 aprilie
privind aprobarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024
20 aprilie
66/202116 aprilie
privind repartizarea sumei rămase neutilizată din excedentul bugetului local al Județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020
20 aprilie
65/202116 aprilie
privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate
20 aprilie
64/202116 aprilie
pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui
20 aprilie
63/202116 aprilie
privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together” (“Pe urmele lui Ștefan cel Mare”) și a cheltuielilor legate de proiect
20 aprilie
62/202116 aprilie
privind aprobarea proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together”(“Pe urmele lui Ștefan cel Mare”), a cheltuielilor și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului
20 aprilie
61/202116 aprilie
pentru modificarea a șapte poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
20 aprilie
60/202116 aprilie
pentru modificarea poziției nr. 44 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 148/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
20 aprilie
59/202116 aprilie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico–Socială Codăești
20 aprilie
58/202116 aprilie
privind aprobarea documentației tehnico-economice ( faza D.A.L.I. ) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție " Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani) "
20 aprilie
57/202116 aprilie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui
20 aprilie
56/202116 aprilie
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
20 aprilie
55/202129 martie
privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului “Dezvoltarea locală prin crearea și operationalizarea Consiliului Digital al județului Vaslui”, precum și a încheierii unui acord de parteneriat
30 martie
54/202129 martie
pentru modificarea a patru poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
30 martie
53/202129 martie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 30/2015 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, cu modificările ulterioare
30 martie
52/202129 martie
privind modificarea poziției nr.39 din statul de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti
30 martie
51/202129 martie
pentru modificarea poziției nr.21 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 148/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui,
cu modificările și completările ulterioare
30 martie
50/202129 martie
pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022
30 martie
49/202129 martie
privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) – Limită județ Galați (Gara Tălășmani)"
30 martie
48/202129 martie
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anii 2020 și 2021
30 martie
47/202129 martie
privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public al U.A.T. Județul Vaslui
30 martie
46/202129 martie
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui
30 martie
45/202129 martie
privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui
30 martie
44/202129 martie
privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta imobilului ”Palat Administrativ” către Direcția Județeană de Statistică Vaslui
30 martie
43/202129 martie
privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul public al Comunei Codăești
30 martie
42/202129 martie
privind retragerea dreptului de administrare conferit Centrului de Asistență Medico – Socială Codăești asupra unor imobile aparținând domeniului public al Județului Vaslui
30 martie
41/202129 martie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 196/2019 privind aprobarea numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice desfășurate de întreprinderile publice înființate de UAT Județul Vaslui sau la care aceasta deține acțiuni/participații majoritare
30 martie
40/202129 martie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 23/2021 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021
30 martie
39/202129 martie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2021 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2022-2024
30 martie
38/202129 martie
privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
30 martie
37/202129 martie
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
30 martie
36/202129 martie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
30 martie
35/202129 martie
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Onofrei Daniel-Garincha
30 martie
34/202125 februarie
privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali, precum și a modelului semnului distinctiv al calității acestora
26 februarie
33/202125 februarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
26 februarie
32/202125 februarie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești
26 februarie
31/202125 februarie
privind aprobarea „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Vaslui 2020-2025”
26 februarie
30/202125 februarie
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Elaborare documentație tehnico-economică pentru stoparea degradărilor la clădirea Centrului Militar Județean Vaslui (CMJ)”
26 februarie
29/202125 februarie
privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu în corpul C al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”
26 februarie
28/202125 februarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2021
26 februarie
27/202125 februarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2021
26 februarie
26/202125 februarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2021
26 februarie
25/202125 februarie
privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Vaslui
26 februarie
24/202125 februarie
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui
26 februarie
23/202125 februarie
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021
26 februarie
22/202125 februarie
privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2021
26 februarie
21/202125 februarie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020
26 februarie
20/202125 ianuarie
privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Județean Vaslui
27 ianuarie
19/202125 ianuarie
privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2021
27 ianuarie
18/202125 ianuarie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad
27 ianuarie
17/202125 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul
Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
27 ianuarie
16/202125 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
27 ianuarie
15/202125 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
27 ianuarie
14/202125 ianuarie
privind aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui
27 ianuarie
13/202125 ianuarie
privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2021 - 2022
27 ianuarie
12/202125 ianuarie
privind aprobarea dării în folosințã gratuitã, pe termen limitat, a unor dispozitive/echipamente electronice aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui
27 ianuarie
11/202125 ianuarie
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 225/2020 privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
27 ianuarie
10/202125 ianuarie
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.224/2020 privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a încheierii unui acord de parteneriat
27 ianuarie
9/202125 ianuarie
privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vaslui în calitate de partener la proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” și a încheierii unui acord de parteneriat
27 ianuarie
8/202125 ianuarie
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, ai obiectivului de investiție ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”
27 ianuarie
7/202125 ianuarie
pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, judetul Vaslui"
27 ianuarie
6/202125 ianuarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare
27 ianuarie
5/202125 ianuarie
privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă)
27 ianuarie
4/202125 ianuarie
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Judeţului Vaslui
27 ianuarie
3/202125 ianuarie
privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii dezvoltare
27 ianuarie
2/20218 ianuarie
privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui (APC)
11 ianuarie
1/20218 ianuarie
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
11 ianuarie
20/202125 ianuarie
privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Județean Vaslui
27 ianuarie
19/202125 ianuarie
privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2021
27 ianuarie
18/202125 ianuarie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad
27 ianuarie
17/202125 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul
Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
27 ianuarie
16/202125 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
27 ianuarie
15/202125 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
27 ianuarie
14/202125 ianuarie
privind aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui
27 ianuarie
13/202125 ianuarie
privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2021 - 2022
27 ianuarie
12/202125 ianuarie
privind aprobarea dării în folosințã gratuitã, pe termen limitat, a unor dispozitive/echipamente electronice aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui
27 ianuarie
11/202125 ianuarie
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 225/2020 privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
27 ianuarie
10/202125 ianuarie
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.224/2020 privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a încheierii unui acord de parteneriat
27 ianuarie
9/202125 ianuarie
privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vaslui în calitate de partener la proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” și a încheierii unui acord de parteneriat
27 ianuarie
8/202125 ianuarie
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, ai obiectivului de investiție ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”
27 ianuarie
7/202125 ianuarie
pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, judetul Vaslui"
27 ianuarie
6/202125 ianuarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare
27 ianuarie
5/202125 ianuarie
privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă)
27 ianuarie
4/202125 ianuarie
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Judeţului Vaslui
27 ianuarie
3/202125 ianuarie
privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii dezvoltare
27 ianuarie
2/20218 ianuarie
privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui (APC)
11 ianuarie
1/20218 ianuarie
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
11 ianuarie

Last modified: octombrie 5, 2021

Comments are closed.