Portalul oficial al Județului VASLUI

PNRR

Județul Vaslui, în calitate de lider de parteneriat, a semnat un nou contract de finanțare pentru implementarea proiectului „BiblioHub Vaslui” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, INVESTIȚIA I17, COMPONENTA 7, Operațiunea D.


Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 4.039.200,56 lei și include: valoarea cheltuielilor eligibile de 2.877.556,24 lei, TVA aferentă cheltuielilor eligibile de 546.735.69 lei, suportată de la bugetul de stat și valoarea cheltuielilor neeligibile în sumă de 614.908,63 lei suportată de către Biblioteca Județeană ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Municipiul Huși și Comuna Fălciu, conform devizelor de lucrări.

Implementarea proiectului începe odată cu semnarea contractului și se va finaliza cel târziu la data de 30 iunie 2026.

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale comunităților cu acces limitat la formare digitală și ale grupurilor marginalizate din județul Vaslui în perioada de implemenare a proiectului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:


- renovarea și echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice a Bibliotecii Județene ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Huși și Bibliotecii Comunale Fălciu și transformarea acestora în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale;


- schimbarea/modernizarea echipamentelor informatice a unui număr de 26 de biblioteci aflate în administrarea unităților administrativ-teritoriale partenere: Biblioteca Municipală ”Stroe S. Belloescu” Bârlad, Biblioteca Comunală Albești, Biblioteca Comunală Bălteni, Biblioteca Comunală Berezeni, Biblioteca Comunală Costești, Biblioteca Comunală Dimitrie Cantemir, Biblioteca Comunală Ferești, Biblioteca Comunală Găgești, Biblioteca Comunală Gârceni, Biblioteca Comunală Ivești, Biblioteca Comunală Laza, Biblioteca Comunală Mălușteni, Biblioteca Comunală Miclești, Biblioteca Comunală Muntenii de Jos, Biblioteca Comunală Muntenii de Sus, Biblioteca Comunală Oltenești, Biblioteca Comunală Pădureni, Biblioteca Comunală Pochidia, Biblioteca Comunală Puiești, Biblioteca Comunală Roșiești, Biblioteca Comunală Ștefan cel Mare, Biblioteca Comunală Șuletea, Biblioteca Comunală Tătărăni, Biblioteca Comunală Todirești, Biblioteca Comunală Tutova, Biblioteca Comunală Vutcani;


- dezvoltarea competențelor de bază digitale ale unui număr de 2500 de cetățeni din comunitățile defavorizate ale județului Vaslui.


Hub-ul de dezvoltare a competențelor digitale va oferi cetățenilor posibilitatea de a crea materiale intelectuale și fizice utilizând resurse, precum computere, imprimante, instrumente de captare și editare audio și video. Hub-ului format prin proiect va inspira un interes pentru știință, tehnologie, design și învățare pe tot parcursul vieții pentru oamenii din comunitatea aferentă bibliotecilor.


Aceste hub-uri vor fi completate cu instruirea bibliotecarilor, pentru a se asigura că spațiul și facilitățile lor sunt utilizate de către cetățeni într-un mod corect și pentru a-i implica pe aceștia în utilizarea tehnologiilor pentru a crea, a explora și a experimenta. Toți membrii comunității pot fi implicați în calitate de experți locali, facilitatori și cursanți. Hub-urile vor fi destinate să permită minorităților, femeilor, sau persoanelor cu dizabilități, să se implice în tehnologie și domenii pe care este posibil să nu le fi luat în considerare anterior.PNRR: Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE