Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunțuri 2023

ianuarie 13, 2023

  • 19.01.2023 Astăzi, 19.01.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023. Detalii aici.


  • 13.01.2023 “U.A.T. JUDEȚUL VASLUI prin SC PROCESS ENGINEERING SRL, titular al proiectului Treaptă suplimentară pentru completarea Stației de tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Solide de la Roșiești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Treaptă suplimentară pentru completarea Stației de tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Solide de la Roșiești”, propus a fi amplasat în județul Vaslui. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, telefon 0335401723, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:00 şi vineri între orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui”.
    Data publicării: 13.01.2023

  • În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare publicăm în sinteză Proiectul bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2023.

Last modified: februarie 3, 2023

Comments are closed.