Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunțuri 2023

ianuarie 13, 2023

 • Lista cuprinzând bunurile depuse potrivit Legii nr.251/2004 şi destinaţia acestora în perioada iunie – decembrie 2023 • 23.08.2023 CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, titular al proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242G Vinderi (DJ 242C km 0+000) – Brădești”, propus a fi realizat în satele Vinderei și Brădești, intravilan și extravilan, jud. Vaslui, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242G Vinderi (DJ 242C km 0+000) – Brădești”, propus a fi realizat în satele Vinderei și Brădești, intravilan și extravilan, jud. Vaslui. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni – joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro
  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui.

 • 17.07.2023 “CONSILIUL JUDETEAN VASLUI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242G Vinderi(DJ 242C km 0+000) – Brădești, propus a fi realizat în satele Vinderei și Brădești, intravilan și extravilan, jud. Vaslui.

  Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, mun. Vaslui, str. Călugăreni, nr.63, jud. Vaslui şi la sediul titularului din mun. Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 79, jud. Vaslui, în zilele de luni – vineri, între orele 8.00-16.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui”.


 • 08.06.2023 În DEZBATERE preliminară: Strategia Culturală și Turistică a Județului Vaslui pentru orizontul de timp 2022-2028.
  Consiliul Județean Vaslui invită pe toți cei interesați să transmită propuneri, sugestii și opinii până la data de 18.06.2023
  Detalii aici.

 • 08.05.2023 CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244K: DN24  (Muntenii de Sus) – Tanacu– Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=19,000km, propus a fi amplasat în comunele Muntenii de Sus, Tanacu, Tătărăni, Oltenești, satele Muntenii de Sus, Tanacu, Bălțați, Leoști – în intravilan și extravilan, jud.Vaslui.

  Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui şi la sediul Consiliul Județean Vaslui, din mun.Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.79, jud.Vaslui, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:00 şi vineri între orele 8:00-14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui.


 • 01.03.2023 Anunț privind concesionarea prin licitație publică a două spații cu destinația de cabinete medicale, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui
  Detalii aici.

 • 15.02.2023        Consiliul Județean Vaslui, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu în corp C (C1 conform CF) al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, propus a fi amplasat în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 233, județul Vaslui.
         Decizia autoritatii de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723 si la sediul titularului, din municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, jud. Vaslui, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:00 şi vineri între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro
         Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
  Data publicării: 15.02.2023

 • 19.01.2023 Astăzi, 19.01.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023. Detalii aici.


 • 13.01.2023 “U.A.T. JUDEȚUL VASLUI prin SC PROCESS ENGINEERING SRL, titular al proiectului Treaptă suplimentară pentru completarea Stației de tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Solide de la Roșiești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Treaptă suplimentară pentru completarea Stației de tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Solide de la Roșiești”, propus a fi amplasat în județul Vaslui. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, telefon 0335401723, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:00 şi vineri între orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro

  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui”.
  Data publicării: 13.01.2023

 • În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare publicăm în sinteză Proiectul bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2023.

Last modified: ianuarie 18, 2024

Comments are closed.