Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunț vânzare 233 mc masă lemnoasă

aprilie 9, 2021

 

26.04.2021 Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei de masă lemnoasă pe picior din data de 26.04.2021

19.04.2021 Proces-verbal de preselectie

Nr. 5147/09.04.2021

 

ANUNȚ

privind organizarea licitației publice pentru vânzarea a 233 mc masă lemnoasă pe picior existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public al județului Vaslui

 

 1. Organizatorul licitației/negocierii: Consiliul Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr. 79, telefon: 0235-361.089, fax: 0235-361.091; e-mail: consiliu@cjvs.eu.
 2. Data desfășurării și ora începerii licitației: 26.04.2021, ora 10:00.
 3. Locul desfășurării licitației/negocierii (adresa completă): sediul Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr. 79, Vaslui.
 4. Tipul licitației: licitație în plic închis.
 5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 47/2021 privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public al U.A.T. Județul Vaslui.
 6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: 19.04.2021, ora 10:00.
 7. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație: 16.04.2021, ora 16:00.
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, prețul de pornire a licitației/negocierii și pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.cjvs.eu.
 9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație 233 mc, din care:
  1. pe natură de produse: lemn de lucru – 47 mc; coajă – 6 mc; lemn de foc – 180 mc;
  2. pe specii și grupe de specii: plop – 221 mc; dud – 12 mc.
 10. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitație/negociere 0 mc, din care pe sortimente și pe specii (se dau detalii privind lemnul fasonat supus vânzării, pe specii, pe sortimente și cantitățile aferente.): NU ESTE CAZUL.
 11. Alte informații privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare:

  – prețul de pornire al licitației: 49,24 lei/mc, fără TVA.

 12. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, dacă au fost organizate două licitații fără adjudecare, în condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, și de alte reglementări în vigoare.
 13. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației, începând cu data de: 12.04.2021.
 14. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației/negocierii:

  Operatorul economic participant la licitație trebuie să faca dovada achitării, anterior începerii ședinței de licitație, în conturile de mai jos, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitației sau în numerar la casieria organizatorului, a:

  1. 573,65 lei, fără TVA – garanția de contractare în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitație, pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenționează să îl cumpere, în contul RO 90 TREZ 6565 006X XX00 0252 deschis la Trezoreria Vaslui;
  2. 100 lei – tariful de participare la licitație în contul RO 97 TREZ6562 1330 250X XXXX deschis la Trezoreria Vaslui.

  Dovada achitarii garanției de contractare prevăzute la alineatul anterior, a tarifului de participare și dovada achitării caietului de sarcini, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, se depun la secretariatul comisiei de licitație cu minim 2 ore înaintea începerii ședinței de licitație.

  Neîndeplinirea condițiilor prevăzute mai sus determină interzicerea participării la licitație a operatorului economic.

 15. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Consiliul Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr. 79, telefon: 0235-361.089, fax: 0235-361.091; e-mail: consiliu@cjvs.eu, interior 113 – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului.

 

Cerere înscriere licitație

Formular ofertă

Proces-verbal de preselectie

 

 

PREȘEDINTE
Dumitru Buzatu

 

Last modified: aprilie 26, 2021

Comments are closed.