Portalul oficial al Județului VASLUI

Strategia de dezvoltare economico-socială a judetului Vaslui în perioada 2007- 2013

ianuarie 5, 2021

Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Vaslui pentru perioada 2007-2013 va fundamenta toate solicitarile de finantare nerambursabila ale organizatiilor publice si private.

OBIECTIVELE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A JUDETULUI VASLUI PENTRU PERIOADA 2007-2013

Obiectiv general

Reducerea decalajelor de dezvoltare dintre judetul Vaslui si celelalte judeten ale regiunii Nord-Est, precum si a decalajelor intrajudetene dintre mediul rural si urban

Obiective specifice

  1. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice si sociale, cu prezervarea conditiilor de mediu
  2. Consolidarea mediului de afaceri prin cresterea competitivitatii intreprinderilor
  3. Dezvoltarea turismului prin valorificarea potentialului turistic local
  4. Dezvoltarea mediului rural, in vederea cresterii nivelului de trai al locuitorilor
  5. Cresterea ocuparii si a incluziunii sociale
  6. Dezvoltarea capacitatii administratiei publice locale pentru satisfacerea nevoilor de dezvoltare locala
  7. Stimularea dezvoltarii economico-sociale a judetului prin intarirea cooperarii internationale si transfrontaliere
Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Vaslui pentru perioada 2007-2013

Last modified: ianuarie 5, 2021

Comments are closed.