Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – ședința ordinară din 31 iulie 2023

iulie 25, 2023

Dispoziția nr. 322/2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea a două poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 78/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea a patru poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările ulterioare
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2023
  --- Amendament ---
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2023
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea formei de gestiune a serviciului de administrare a domeniului public și privat al Județului Vaslui – drumuri județene și rețele rutiere
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. AUTOBUZUL S.A. pentru traseul 3101 Huși - Crasna-Vaslui și a tarifelor aferente pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.12/2017 privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.84/2023 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2023
 11. Proiect de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv Județean Vaslui, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Vaslui
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.20/2021 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Județean Vaslui
 14. Informare – deplasare la Adunarea Generală a ARE, Barcelona, Spania, 27-30 iunie 2023

  Suplimentări
 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Tehnico-Economic constituit la nivelul Consiliului Județean VasluiPentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: iulie 28, 2023

Comments are closed.