Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – ședința ordinară din 30 mai 2023

mai 24, 2023

Dispoziția nr. 267/2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 78/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.75/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Consiliul Administrativ al Centrului Cultural Județean Vaslui
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.7/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții „CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE ROȘIEȘTI ȘI ALBEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA ROȘIEȘTI, JUDEȚUL VASLUI, ÎN CADRUL PROIECTULUI „COMUNITĂȚI PARTICIPATIVE PENTRU TINERII CU DIZABILITĂȚI”
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții „Înființarea unui Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Ștefan cel Mare, Județul Vaslui”, în cadrul proiectului „Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni”
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții „CONSTRUIREA A 2 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI, COM. ZORLENI, JUDEŢUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI COMUNA ZORLENI, JUDEȚUL VASLUI”, ÎN CADRUL PROIECTULUI „ZORLENI – COMUNITATE FĂRĂ FRONTIERE”
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului “Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități” Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna Oltenești, Județul Vaslui”
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului “Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități” Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna Găgești, Județul Vaslui”
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor protocoale de colaborare între Județul Vaslui -Consiliul Județean Vaslui, prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01.2023 – 31.03.2023
 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2023
 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023
 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.62/2021 privind aprobarea proiectului „Let's discover Stefan cel Mare traces together”(„Pe urmele lui Ștefan cel Mare”), a cheltuielilor și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Dotarea unităților de învățământ special din județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”, cu  modificările și completările ulterioare
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.12/2017 privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr.125, nr.136 și nr.179 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.208/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, cu modificările ulterioare

  Suplimentări
 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Dotarea cu microbuze electrice a unităților școlare din mediul rural, județul Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unor protocoale de colaborare pentru realizarea proiectului AmendamentPentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: mai 30, 2023

Comments are closed.