Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – ședința ordinară din 28 februarie 2024

februarie 22, 2024

PROCES – VERBAL de afișare a Dispoziției vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui nr.44/2024 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Dispoziția nr. 44/2024 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.90/2023 privind aprobarea reorganizării unor complexuri de servicii comunitare din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și a regulamentelor de organizare și funcționare a acestora
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.149/2023 privind aprobarea înființării unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a trei complexuri de locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare a acestora, cu modificările și completările ulterioare
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea a cinci poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările ulterioare
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.92/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.162/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiții "REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 244 K: DN 24 (MUNTENII DE SUS) – TANACU – BĂLŢAŢI – CRĂSNĂŞENI – LEOŞTI – VINEŢEŞTI – OLTENEŞTI – ZGURA, L = 19,000 KM”, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru Loturile nr.2 și nr.3, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare aferente obiectivului de investiție „Sistem de panouri fotovoltaice la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Sistem de panouri fotovoltaice la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Sistem de panouri fotovoltaice la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea implementării proiectului „SMART PENTRU MESERIILE VIITORULUI”, cod F-PNRR-SmartLabs-2023-2634, în cadrul apelului „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, finanțat din PNRR/Pilonul VI: Politici pentru noua generație/Componenta C15: Educație/Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, la Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a Județului Vaslui (ADIV)
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.20/2021 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui

  Suplimentări
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 120.000 lei din bugetul local al Județului Vaslui pentru finanțarea olimpiadelor școlare pe discipline, faza județeană, pentru anul școlar 2023-2024
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.13/2014 privind solicitarea transmiterii unei părți din imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, județul Vaslui, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare


Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: februarie 27, 2024

Comments are closed.