Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – ședința ordinară din 26 aprilie 2024

aprilie 19, 2024

PROCES – VERBAL de afișare a Dispoziției vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui cu atribuții de președinte nr.200/2024 pentru modificarea Dispoziției vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui cu atribuții de președinte nr.199/2024 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară pentru data de 26.04.2024

Dispoziția nr. 200/2024 pentru modificarea Dispoziției vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui cu atribuții de președinte nr.199/2024 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară pentru data de 26.04.2024

PROCES – VERBAL de afișare a Dispoziției vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui cu atribuții de președinte nr.199/2024 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară pentru data de 26.04.2024

Dispoziția nr. 199/2024 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară pentru data de 26.04.2024

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Vaslui și Centrul Județean de Excelență Vaslui în vederea desfășurării în parteneriat a activităților propuse pentru finanțare în anul 2024
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.239/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului ”Victor Ion Popa” Bârlad
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Complexului de Servicii Comunitare "Neculai Roșca Codreanu” Bârlad din structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare a componentelor funcționale ale acestuia
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități Gârceni și a Complexului de Locuințe Maxim Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități Gârceni-Armășoaia-Bleșca în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități Tomșa și a Complexului de Locuințe Maxim Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități Hoceni în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități Zorleni și a Complexului de Locuințe Maxim Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități Zorleni în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru persoane cu handicap Huși pentru perioada 2023-2024
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2025, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate- propus spre retragere
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.23/2016 privind stabilirea consumului de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului judeţean Vaslui, instituțiile și serviciile publice de interes județean, precum și pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul local al județului Vaslui, cu modificările si completările ulterioare
 11. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui bun imobil și transmiterea acestuia în administrarea Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2024
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.205/2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Dezvoltarea serviciilor de paliație în cadrul Spitalului Județean Vaslui prin crearea unei secții de îngrijiri paliative”
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public județean pentru anul 2024 AMENDAMENT
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes județean, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, activități de tineret și sport AMENDAMENT
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui


Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: aprilie 25, 2024

Comments are closed.