Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – ședința ordinară din 25 martie 2024

martie 19, 2024

PROCES – VERBAL de afișare a Dispoziției vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui cu atribuții de președinte nr.163/2024 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară pentru data de 25.03.2024

Dispoziția nr. 163/2024 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară pentru data de 25.03.2024

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.237/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea fondului rămas la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit pentru anul 2024 către unitatea administrativ-teritorială Municipiul Huși
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.83/2023 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2024, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate
 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui, în vederea scoaterii din funcţiune, casării sau demolării
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Vaslui, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii a două licenţe de traseu și a tarifelor pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru organizarea referendumului local având ca obiect demiterea primarului în funcție al comunei Ibănești, județul Vaslui
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de administrație al Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui
 10. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2023
 11. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2023
 12. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023

 13. Suplimentări
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.83/2023 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2024, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate
 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2024


Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: martie 21, 2024

Comments are closed.