Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – ședința ordinară din 21 iunie 2024

iunie 14, 2024

PROCES – VERBAL de afișare a Dispoziției vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui cu atribuții de președinte nr.345/2024 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară pentru data de 21.06.2024

Dispoziția nr. 345/2024 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară pentru data de 21.06.2024

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Vaslui
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a Judeţului Vaslui, ediția 2024
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Vaslui”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Bârlad”
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Huși”
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2024
 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2024
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024
 9. Proiect de hotărâre privind însușirea și actualizarea unor documentații cadastrale aferente drumului județean DJ 244K
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.169/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A OBIECTIVULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI, cu modificările și completările ulterioare

  Suplimentări
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr.1258, nr.1259 și nr.1313 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.237/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare


Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: iunie 19, 2024

Comments are closed.