Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – ședința ordinară din 13 noiembrie 2023

noiembrie 7, 2023

Dispoziția nr. 488/2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Depunerea jurământului de către consilierul judeţean al cărui mandat a fost validat
 2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr.5 și nr.27 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului ”Victor Ion Popa” Bârlad, cu modificările ulterioare
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea a șapte poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 78/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități (CZ) Murgeni și a Complexului de Locuințe Maxim Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități Murgeni în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora - propus spre retragere
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Constantin Pufan” Vaslui
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” Huși
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație la nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație la nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației de la nivelul Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” Huși
 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023
 16. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2023
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pentru perioada 01.01.2023 – 30.09.2023
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a drumului comunal DC 68 și declararea de interes public județean a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Tătărăni
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare pe verticală, parcare, accese rutiere și pietonale Casa Armatei Vaslui – Centru Cultural Județean Multifuncțional”
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE CRIZĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI BĂLEȘTI, COMUNA COZMEȘTI, JUDEȚUL VASLUI” ÎN CADRUL PROIECTULUI “CENTRUL DE CRIZĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI BĂLEȘTI”
 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilități în comunele Gîrceni, Pungești, Ivănești, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Gîrceni, Județul Vaslui, sat Gîrceni com. Gîrceni, sat Armășoaia com. Pungești și sat Bleșca com. Ivănești, Județul Vaslui”


Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: noiembrie 10, 2023

Comments are closed.