Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 30 iunie 2021

iunie 24, 2021

Dispoziția nr. 142/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe perioada 01.01.2021 – 31.03.2021
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2021
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 2021
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către U.A.T. Județul Vaslui
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a unui imobil aparținând domeniului public al comunei Alexandru Vlahuță și declararea de interes public județean a acestuia
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui
 12. Informare cu privire la deplasarea efectuată în perioada 26-27 mai 2021 în Republica Moldova, orașul Chișinău și raionul Anenii Noi

  SUPLIMENTĂRI
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”
  *** Amendament ***
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 124/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”
  *** Amendament ***
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: iunie 29, 2021

Comments are closed.