Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 29 septembrie 2022

septembrie 23, 2022

Dispoziția nr. 237/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 150/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea capacității Centrelor de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022
 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului creditului intern pe anul 2022
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.
 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului "Centru pentru Educație Incluzivă Negrești” SMIS 4413, către Centrul Școlar de Educație Incluzivă Negrești
 12. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui, achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești” SMIS 14113, către Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "DJ 244M: DN24 - (Crasna) - Albești – Idrici – Roșiești (DJ244A)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: septembrie 23, 2022

Comments are closed.