Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 28 iulie 2022

iulie 22, 2022

Dispoziția nr. 172/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță juridică, de asistență și reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui în litigiul ce face obiectul dosarului civil nr. 1170/89/2022, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2022
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.
 6. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a unui membru în Consiliul de administraţie al Societăţii ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, pentru mandatul 2022-2026
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea alineatului 1 al articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 184/2018 privind aprobarea proiectului " Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina”, Huși” și a cheltuielilor legate de proiect
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea a 5 poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 89/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 224/2016 privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, cu modificările ulterioare
 12. Proiect de hotărâre privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 133 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
 14. Informare cu privire la deplasarea efectuată în perioada 20-21 iunie 2022 în sat Gura Bîcului, raion Anenii Noi, Republica Moldova
 15. Raportul de audit financiar nr. 47443/ 8216/25.05.2022 și Decizia nr. 11 din 16.06.2022 emisă de directorul Camerei de Conturi a Județului Vaslui, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate cu ocazia misiunii de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: iulie 22, 2022

Comments are closed.