Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 26 noiembrie 2021

noiembrie 19, 2021

Dispoziția nr. 264/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2021
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe perioada 01.01.2021 – 30.09.2021
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2022
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2022
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din Județul Vaslui
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil aflat în domeniul privat al Județului Vaslui
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 78/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul acesteia
 12. Proiect de hotărâre pentru avizarea constituirii comisiilor de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea a 24 de poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 61/2019 privind modificarea organigramei  și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr. 132 și nr. 133 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările ulterioare
 17. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui


 18. SUPLIMENTĂRI

 19. Proiect de hotărâre pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.177/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: decembrie 7, 2021

Comments are closed.