Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 25 februarie 2021

februarie 19, 2021

Dispoziția nr. 52/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2021
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui
 5. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Vaslui
 6. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public al UAT Județul Vaslui
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către UAT Județul Vaslui
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2021
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui - Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2021
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2021
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de Investiții “Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu în corpul C al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Elaborare documentație tehnico-economică pentru stoparea degradărilor la clădirea Centrului Militar Județean Vaslui (CMJ)”
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Vaslui 2020-2025”
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali, precum și a modelului semnului distinctiv al calității acestora
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.