Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 31 mai 2022

mai 25, 2022

Dispoziția nr. 129/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01.2022– 31.03.2022
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 123/2021 privind contractarea unui împrumut în valoare de 20.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
 3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor construcții și mijloace fixe aferente imobilului situat în localitatea Ghermănești, județul Vaslui, în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau demolării acestora
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești-județul Vaslui (APC VASLUI), pentru anul 2022
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, a documentației tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) și a cheltuielilor legate de proiectul “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice la nivelul județului Vaslui”
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 22/2022 privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării unor complexe de servicii comunitare din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui și a regulamentelor de organizare și funcționare a acestora
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a unor centre/complexe rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 30/2015 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, cu modificările ulterioare
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 95/2003 privind aprobarea Statutului județului Vaslui
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului ______________ , vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru exercitarea temporară a atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Vaslui

 13. SUPLIMENTĂRI
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui"
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 75/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 64 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
 18. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Vaslui
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, și Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: mai 30, 2022

Comments are closed.