Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 21 decembrie 2021

decembrie 15, 2021

Dispoziția nr. 283/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2021
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2021
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2022
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de investiții pentru anul 2022, aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui, care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID)
 7. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 268 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public al Județului Vaslui
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 90/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui”
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate și a documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în Județul Vaslui
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea monumentului istoric <<Podul Doamnei>>” localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.27/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”, cu modificările ulterioare
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 24/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși”
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr. 3 și nr. 9 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 139/2021 pentru schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul acesteia, cu modificările ulterioare
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 30/2015 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, cu modificările ulterioare
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr. 40 și nr. 155 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării prin reorganizare a unor centre/complexe rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021
 20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui
 21. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.152/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ,,Elisabeta Polihroniade” Vaslui
 22. Informare cu privire la deplasarea efectuată în perioada 21-23 noiembrie 2021 în Republica Moldova, raionul Nisporeni și raionul Anenii Noi


 23. SUPLIMENTARI

 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională "Administrație" din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: decembrie 20, 2021

Comments are closed.