Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 19 iulie 2021

iulie 13, 2021

Dispoziția nr. 158/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Penticostale „Maranata‟, comuna Băcești
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către U.A.T. Județul Vaslui
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare nr. 18921/12.12.2018 privind „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”
 4. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui imobil
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 27/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului ‟Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T Ciorba 11/1, mun. Strășeni, raionul Strășeni
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr.3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 18/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad, cu modificările ulterioare
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui

 10. SUPLIMENTĂRI
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2021
 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui APC VASLUI)
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.73/2021 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2021
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2, nr.3 şi nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 79/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport
 16. Decizia nr. 12 din 25.06.2021 a Camerei de Conturi Vaslui
 17. Proces-verbal de constatare a Camerei de Conturi Vaslui din 31 mai 2021
 18. Informare cu privire la deplasarea efectuată în perioada 26 - 28 iunie 2021 în Republica Moldova, raionul Strășeni
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: iulie 16, 2021

Comments are closed.