Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri -16 aprilie 2021

aprilie 9, 2021

Dispoziția nr. 81/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.
 1. Depunerea jurământului de către consilierul județean al cărui mandat a fost validat
 2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 3. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.199/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Muzeului ,,Vasile Pârvan” Bârlad
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat din partea Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice ( faza D.A.L.I. ) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție " Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C : Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați(Gara Tălășmani) "
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către U.A.T. Județul Vaslui
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico–Socială Codăești
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 44 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 148/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea a șapte poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together”(“Pe urmele lui Ștefan cel Mare”), a cheltuielilor și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together”(“Pe urmele lui Ștefan cel Mare”) și a cheltuielilor legate de proiect
 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate
 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei rămase neutilizată din excedentul bugetului local al Județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditului intern pentru anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022 - 2023
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022 - 2023
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2021
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: aprilie 9, 2021

Comments are closed.