Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 13 septembrie 2022

septembrie 7, 2022

Dispoziția nr. 215/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” ANEXA 1
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014–2020”, a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții și a cofinanțării proiectului
  ANEXA 1
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului  Județean Vaslui nr. 210/2020 pentru aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
 4. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui imobil și transmiterea acestuia în administrarea Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești"
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "DJ 244M: DN24 - (Crasna) - Albești – Idrici – Roșiești (DJ 244A)"
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 244C: HUȘI (DN24B) – PĂDURENI – LEOȘTI – VĂLENI – URLAȚI - DIMITRIE CANTEMIR – DJ 244A (MUȘATA)"
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 G: Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădești", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: septembrie 7, 2022

Comments are closed.