Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 12 aprilie 2023

aprilie 6, 2023

Dispoziția nr. 99/2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea cabinetului de planificare familială din cadrul SJU Vaslui” în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 Sănătate, Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.5 Cabinete de planificare familială, precum și a cheltuielilor legate de proiect
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr.39 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările ulterioare
 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2023
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2023
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2024, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2023
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selecție și monitorizare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes local, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, activități de tineret și sport
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.209/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui

  Suplimentări

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 209/2017 privind declararea de interes public județean a unor bunuri realizate în cadrul proiectelor de investiții „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” și „Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: aprilie 7, 2023

Comments are closed.