Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 16 august 2021

august 5, 2021

Dispoziția nr. 186/2021 pentru modificarea și completarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 183/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Dispoziția nr. 183/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2021
  2. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Vaslui
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către U.A.T. Județul Vaslui
  4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 al Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi”
  6. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 134 din statul de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
  7. Proiect de hotărâre privind modificarea temporară a structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Vaslui
  8. Informare cu privire la deplasarea efectuată în perioada 21-22 iulie 2021 în Republica Moldova, raionul Soroca
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: august 10, 2021

Comments are closed.