Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 02 februarie 2023

ianuarie 27, 2023

Dispoziția nr. 22/2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr.9 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările ulterioare
 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui și a excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, rezultate la încheierea exercițiului bugetar 2022, ca surse de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local al județului, pe anul 2023
 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024-2026
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui pe anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024 - 2025
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024 - 2025
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.), pentru anul 2023
 11. Proiect de hotărâre privind exploatarea si distribuirea gratuită a 7,62 mc masă lemnoasă
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui"
 13. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2022
 14. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2022
 15. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: ianuarie 27, 2023

Comments are closed.