Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâre – 22 martie 2022

martie 16, 2022

Dispoziția nr. 71/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei consilier județean _________________ în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2022
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
 5. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui asupra unui imobil aparținând domeniului public al Județului Vaslui
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2022
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2022, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și activități de tineret ANEXE IN FORMAT EDITABIL (.ZIP)
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2022
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare și completare a Acordului de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova, semnat la Vaslui, la data de 16 august 2004
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între U.A.T. – Județul Vaslui și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI”
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între U.A.T. – Județul Vaslui și Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI”
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 115 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările ulterioare
 14. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2021
 15. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2021
 16. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021
 17. Informare cu privire la proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Vaslui

 18. SUPLIMENTARI
 19. Informare privind Decizia Camerei de conturi Vaslui - de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 12 din 25.06.2021
 20. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 12,89 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul obiectivului de investiții „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE”
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.