Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâre – 21 ianuarie 2022

ianuarie 14, 2022

Dispoziția nr. 10/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2022 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2023-2025
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 164/2021 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție „Amenajare parc Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești, sat Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui"
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din Județul Vaslui pentru anul școlar 2022-2023
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
  6. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 116 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările ulterioare

  7. SUPLIMENTĂRI
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Vaslui și Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad pentru realizarea proiectului «Elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”»
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului «Elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”» și a cheltuielilor legate de proiect
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: ianuarie 28, 2022

Comments are closed.