Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâre – 21 aprilie 2022

aprilie 15, 2022

Dispoziția nr. 99/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2022
 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea către 42 unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2022
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Vaslui
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2018 privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”, cu modificările și completările ulterioare
 8. Proiect de hotărâre privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții realizate în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” către 3 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”
  --->>> ANEXA nr. 1 (PDF 218Mb)
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice la nivelul județului Vaslui”
 12. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și cele 83 de școli selectate prin proiectul „Scoala te face OM!”
 13. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui către cei 15 parteneri din cadrul proiectului „Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul  județului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetățenilor și mediului de afaceri”
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere” din Raionul Nisporeni, Republica Moldova
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui - soluție pentru creșterea eficienței” cod SIPOCA 1223/MySMIS 2014 + 153593 și a cheltuielilor legate de proiect
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 168 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare

 18. Suplimentari
 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.27/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”, cu modificările ulterioare
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă)
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: mai 30, 2022

Comments are closed.