Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâre – 11 februarie 2022

februarie 4, 2022

Dispoziția nr. 33/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui - Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2022
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui - Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2022
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2022
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2022
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, pentru anul 2022
 6. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023-2025
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023 - 2024
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023 - 2024
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Județean Vaslui a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Gherghești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Gherghești
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare și completare a Acordului de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova, semnat la Vaslui, la data de 16 iunie 2009,cu modificările și completările ulterioare
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2021, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2022
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 17. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 219/2021 privind aprobarea înființării prin reorganizare a unor centre/complexe rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui

 20. SUPLIMENTĂRI
 21. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale aferente drumurilor județene
 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, cu modificările ulterioare
 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Vaslui nr. 130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea temporară a structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: februarie 10, 2022

Comments are closed.