Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâre – 03 martie 2022

februarie 25, 2022

Dispoziția nr. 49/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a dispozitivului Deciziei civile nr. 111/2022, pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul civil nr. 905/89/2021
 2. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei consilier județean ________________ în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui
 3. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei consilier județean ________________ în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui
 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2022
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui (APC VASLUI)
 8. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei pentru Acord Unic în structura Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare, precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Extindere a sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
 12. Informare - Planul strategic pentru anul 2022 privind asigurarea siguranței persoanei și a ordinii publice, obiective de îndeplinit și indicatori de performanță

 13. SUPLIMENTĂRI
 14. Informare cu privire la deplasarea efectuată în data de 1 februarie 2022 în Republica Moldova Raionul Strășeni
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: martie 2, 2022

Comments are closed.