Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2011

ianuarie 10, 2021

Hotărâri 2011

Nr. Hotărâre Data adoptăriiConținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
128 ianuarie
privind rectificarea a XI-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2010;
01 februarie
228 ianuarie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2010;
01 februarie
328 ianuarie
privind modificarea Hotărârii nr.109/2010 privind aprobarea contractării unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei sau 15.000.000 Euro;
01 februarie
428 ianuarie
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2010;
01 februarie
528 ianuarie
privind participarea Centrului de asistență medico-socială Băcești la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult;
01 februarie
628 ianuarie
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Centrul de asistență medico-socială Băcești, sat Băcești, comuna Băcești, județul Vaslui”;
01 februarie
728 ianuarie
privind participarea Centrului de asistență medico-socială Codăești la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult;
01 februarie
828 ianuarie
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Centrul de asistență medico-socială Codăești, sat Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui”;
01 februarie
928 ianuarie
privind participarea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui cu Centrul de tip respiro Ghermănești la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult;
01 februarie
1028 ianuarie
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Centrul de tip respiro Ghermănești, sat Ghermănești, comuna Drânceni, județul Vaslui”;
01 februarie
1128 ianuarie
privind participarea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui cu Centrul de Recuperare și Reabilitare Râșești la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult;
01 februarie
1228 ianuarie
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Centrul de Recuperare și Reabilitare Râșești, sat Râșești, comuna Drânceni, județul Vaslui”;
01 februarie
1328 ianuarie
privind participarea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui cu Centru de Îngrijire și Asistență Rânzești la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult;
01 februarie
1428 ianuarie
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Centrul de Îngrijire și Asistență Rânzești, sat Rânzești, comuna Fălciu, județul Vaslui”;
01 februarie
1528 ianuarie
privind aprobarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru âmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est, a cheltuielilor și a activităților legate de proiect ce revin județului Vaslui”;
01 februarie
1628 ianuarie
privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Vaslui;
01 februarie
1728 ianuarie
privind constatarea încetării activității Comisiei pentru reconstituirea vechimii în muncă de pe lângă Consiliul județean Vaslui;
01 februarie
1828 ianuarie
privind aprobarea transmiterii unor segmente de drumuri județene, proprietate publică a județului Vaslui din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Rafaila, județul Vaslui, pe perioada execuției lucrărilor de asfaltare;
01 februarie
1928 ianuarie
privind aprobarea transmiterii unui segment de drum județean, proprietate publică a județului Vaslui din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Băcești, județul Vaslui, pe perioada execuției lucrărilor de asfaltare;
01 februarie
2028 ianuarie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011;
01 februarie
2128 ianuarie
privind aprobarea transmiterii unui segment de drum județean, proprietate publică a județului Vaslui din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Dănești, pe perioada execuției lucrărilor de modernizare;
01 februarie
2228 ianuarie
privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010;
01 februarie
2328 ianuarie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului județean Vaslui ca membru în Comisia județeană de bază meliferă și stupărit pastoral;
01 februarie
2418 februarie
privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2011;
23 februarie
2518 februarie
privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011;
23 februarie
2618 februarie
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011;
23 februarie
2718 februarie
adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2011;
23 februarie
2818 februarie
privind adoptarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii pe anul 2011;
23 februarie
2918 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al SC „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui;
23 februarie
3018 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al SC „AQUAVAS” SA Vaslui;
23 februarie
3118 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui – CRAV” SA Vaslui;
23 februarie
3218 februarie
privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2011;
23 februarie
3318 februarie
privind solicitarea transmiterii conductei de aducțiune Negrilești-Bârlad și a forajelor aferente, din proprietatea privată a municipiului Bârlad și din administrarea Consiliului local Bârlad în proprietatea privată a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui;
23 februarie
3418 februarie
privind modificarea organigramei și statului de funcții al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului județean Vaslui;
23 februarie
3518 februarie
privind înființarea Serviciului „Echipa mobilă Vaslui” în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
23 februarie
3618 februarie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului județean de urgență Vaslui;
23 februarie
3718 februarie
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
23 februarie
3818 februarie
privind organizarea evaluării finale a managementului instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului județean Vaslui;
23 februarie
3918 februarie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Vaslui în comisiile de evaluare și de soluționare a contestațiilor la evaluarea managementului instituțiilor de cultură din subordine;
23 februarie
4018 februarie
privind validarea domnului Iftimoaei Ciprian Constantin, subprefectul județului Vaslui, ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
23 februarie
4118 februarie
privind aprobarea transmiterii drumului județean 243 D, proprietate publică a județului Vaslui din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Perieni, pe perioada execuției lucrărilor de modernizare;
23 februarie
4218 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.14/2010 privind aprobarea nivelului minim al redevenței pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale stomatologice concesionate, aflate în imobilul “Clădire dispensar stomatologic”, situat în municipiul Vaslui, Str.Mihail Kogălniceanu nr.35;
23 februarie
4329 martie
privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2011;
05 aprilie
4429 martie
privind rectificarea bugetului instituțiilor și activităților ce se finanțează integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011;
05 aprilie
4529 martie
privind rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2011;
04 aprilie
4629 martie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2010;
04 aprilie
4729 martie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor externe al județului Vaslui pe anul 2010;
04 aprilie
4829 martie
privind aprobarea contului de execuție a fondului de rulment al județului Vaslui pe anul 2010;
04 aprilie
4929 martie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului din fonduri externe nerambursabile al județului Vaslui pe anul 2010;
04 aprilie
5029 martie
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilelor din localitățile Bumbăta și Vetrișoaia aflate în proprietatea privată a județului și în administrarea Consiliului județean Vaslui;
05 aprilie
5129 martie
privind aprobarea predării obiectivelor de investiții “Lucrări de pietruire și reabilitare a 4 drumuri comunale”, precum și a documentațiilor tehnico-economice aferente, realizate din sumele primite cu titlu definitiv și nerambursabil în cadrul “Programului de pietruire a drumurilor comunale”, în vederea evidențierii acestora în proprietatea publică și în patrimoniul unităților-administrativ teritoriale respective;
05 aprilie
5229 martie
privind menținerea valabilității până la data de 30 aprilie 2013 a “Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2011, în județul Vaslui”, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.39/2008;
04 aprilie
5329 martie
privind aprobarea “Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului” din competența Consiliului județean Vaslui;
04 aprilie
5429 martie
privind modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, aprobat prin Hotărârea nr.55/2004;
04 aprilie
5529 martie
privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului județean de Urgență Vaslui;
04 aprilie
5629 martie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului „Ștefan cel Mare” Vaslui;
04 aprilie
5729 martie
privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad și a caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management;
05 aprilie
5829 martie
privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad și a caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management;
05 aprilie
5929 martie
privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2010 a managementului la Biblioteca județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
04 aprilie
6029 martie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Vaslui în consiliile de administrație ale unor unități de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui;
04 aprilie
6129 martie
privind aprobarea participării la majorarea capitalului social al SC AQUAVAS SA Vaslui;
04 aprilie
6229 martie
pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 134/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției;
04 aprilie
6329 martie
pentru modificarea Hotărârii nr. 135/2010 privind aprobarea contribuției Județului Vaslui la finanțarea proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
04 aprilie
6429 martie
privind aprobarea transmiterii drumului județean 245 C, proprietate publică a județului Vaslui din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Bogdănița, pe perioada execuției lucrărilor de modernizare
04 aprilie
6529 martie
privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții pe drumul județean DJ 245C ȋn urma revizuirii Studiului de fezabilitate
04 aprilie
6629 martie
privind aprobarea măririi capacității de funcționare a Centrului de asistență medico-socială Băcești, județul Vaslui, de la 45 paturi la 101 paturi
04 aprilie
6715 aprilie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe trimestrul I - 2011;
20 aprilie
6815 aprilie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe trimestrul I - 2011;
20 aprilie
6915 aprilie
privind stabilirea cuantumului contribuției personale lunare datorată de beneficiarii serviciilor prestate de asistență medico-socială internați în centrele de asistență medico-socială din subordinea consiliului județean sau/și de susținătorii legali ai acestora;
20 aprilie
7015 aprilie
pentru modificarea Hotărârii nr.71/2007 privind aprobarea documentației tehnico-economice, actualizată și revizuită, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea Centrului cultural-istoric al municipiului Bârlad”, cu modificările ulterioare;
20 aprilie
7115 aprilie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 245 L: DN 24 (Costești) - Puntișeni - Chițcani - Pârvești - Mănăstirea Pârvești, km 0 + 000 - 10 + 920 (L = 10,920 km)”;
20 aprilie
7215 aprilie
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui număr de 2 spații cu destinația de cabinete medicale situate în imobilul „Clădire Centru Stomatologic”, din strada Mihail Kogălniceanu, nr.35, municipiul Vaslui, proprietate privată a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui;
20 aprilie
7315 aprilie
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al Centrului de asistență medico-socială Băcești precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare.
20 aprilie
7415 aprilie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru Centrele de asistență medico-sociale Băcești și Codăești, pe anul
20 aprilie
7515 aprilie
privind aprobarea proiectului „Servicii de urgență pentru copil și familie”și asigurarea sustenabilității acestuia
20 aprilie
7615 aprilie
privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului județean de Urgență Vaslui
20 aprilie
7715 aprilie
privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre Asociatia de dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice, pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti - judetul Vaslui (APC Vaslui) si operatorul regional Societatea Comerciala AQUAVAS S.A. Vaslui
20 aprilie
7827 mai
privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2011;
03 iunie
7927 mai
privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2011;
03 iunie
8027 mai
privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011;
03 iunie
8127 mai
pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.55/2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
03 iunie
8227 mai
privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul județean Vaslui și Consiliul local municipal Bârlad pentru realizarea proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bârlad”;
03 iunie
8327 mai
privind aprobarea Raportului anual al „Programului de Gestionare a Calității Aerului” pentru județul Vaslui;
03 iunie
8427 mai
privind modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, la care județul Vaslui este membru asociat;
03 iunie
8527 mai
pentru revocarea Hotărârii nr.33/2011 privind solicitarea transmiterii conductei de aducțiune Negrilești-Bârlad și a forajelor aferente, din proprietatea privată a municipiului Bârlad și din administrarea Consiliului local Bârlad în proprietatea privată a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui;
03 iunie
8627 mai
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 6 obiective de investiții pentru reabilitare și modernizare drumuri județene;
03 iunie
8727 mai
privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului județean de Urgență Vaslui
03 iunie
8827 mai
privind aprobarea proiectului de management al domnului Mamalaucă Mircea în calitate de manager al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;
03 iunie
8927 mai
privind aprobarea proiectului de management al domnului Anghel Marcel în calitate de manager al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;
03 iunie
9027 mai
privind autorizarea Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui de a accepta o donatie cu sarcini in favoarea judetului Vaslui
03 iunie
9127 mai
privind acordul Consiliului Județean Vaslui ca Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România să adere la Confederația Europeană a Puterilor Locale Intermediare (CEPLI)
03 iunie
9224 iunie
privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2011;
30 iunie
9324 iunie
privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2011;
30 iunie
9424 iunie
privind aprobarea Programului de investiții publice al județului Vaslui pe anul
30 iunie
9524 iunie
privind aprobarea diminuării tarifului de pornire în vederea vânzării, prin licitație publică, a imobilelor din localitățile Bumbăta și Vetrișoaia aflate în proprietatea privată a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui;
30 iunie
9624 iunie
privind aprobarea închirierii unor spații cu destinația de Gospodărie anexă și terenului aferent proprietate publică a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui;
30 iunie
9724 iunie
pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului județean spre adoptare și a proiectelor de dispoziții emise de președintele Consiliului județean Vaslui;
30 iunie
9824 iunie
privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui;
30 iunie
9924 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;
30 iunie
10024 iunie
privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în județul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.39/2008;
30 iunie
10124 iunie
privind eliberarea si numirea unui reprezentant în Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013;
30 iunie
10224 iunie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Vaslui ca membri în Comisia pentru asistență medicală spitalicească constituită la nivelul Casei județene de Asigurări de Sănătate Vaslui.
30 iunie
10324 iunie
privind modificarea organigramei și statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
30 iunie
10424 iunie
privind organizarea referendumului în vederea consultării cetățenilor din județul Vaslui privind oportunitatea modificării limitelor teritoriale ale județului Vaslui
30 iunie
10524 iunie
privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 150.2010 privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare și a taxelor pentru eliberarea acordurilor și autorizațiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes județean, pe anul 2011
30 iunie
10622 iulie
privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2011;
01 august
10722 iulie
privind aprobarea contului de executie a bugetului local al judetului Vaslui pe semestrul I - 2011;
01 august
10822 iulie
privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe semestrul I - 2011;
01 august
10922 iulie
privind aprobarea contului de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe semestrul I - 2011;
01 august
11022 iulie
privind aprobarea contului de executie a bugetului creditelor externe pe semestrul I - 2011;
01 august
11122 iulie
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea si protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidentiale din structura Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui, pentru lunile ianuarie-iunie 2011;
01 august
11222 iulie
privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al comunei Bacesti în domeniul public al judetului Vaslui si în administrarea Centrului de asistenta medico-sociala Bacesti;
01 august
11322 iulie
privind aprobarea contractului de utilizare a zonei drumurilor judetene DJ 245 A si DJ 245 D;
01 august
11422 iulie
privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui;
01 august
11522 iulie
hotarâre privind modificarea statului de functii al Spitalului judetean de urgenta Vaslui;
01 august
11622 iulie
privind modificarea statului de functii al Serviciului public comunitar judetean de evidenta persoanelor Vaslui;
01 august
11722 iulie
privind solicitarea transmiterii conductei de aductiune Negrilesti – Bârlad si a forajelor aferente, din proprietatea publica a municipiului Bârlad si din administrarea Consiliului local Bârlad în proprietatea publica a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului judetean Vaslui;
01 august
11822 iulie
privind însușirea modificarii Caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de alimantare cu apa, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși si orașul Negrești, județul Vaslui", aprobați prin Hotarârea Guvernului nr. 536/2006, cu modificarile și completarile ulterioare
01 august
11930 august
privind utilizarea excedentului bugetului local al judetului Vaslui rezultat la încheierea exercitiului bugetar 2010;
06 septembrie
12030 august
privind rectificarea a V-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2011;
06 septembrie
12130 august
privind rectificarea a IV-a a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011;
06 septembrie
12230 august
privind darea în folosinta gratuita a unor spatii cu destinatia de birouri din incinta unui imobil proprietate publica a judetului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. M. Kogalniceanu nr.25, Inspectoratului de Politie al judetului Vaslui ca sediu pentru Serviciul Judetean Anticoruptie Vaslui;
06 septembrie
12330 august
privind darea în folosinta gratuita a unor spatii cu destinatia de birouri din incinta unui imobil proprietate publica a judetului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. M. Kogalniceanu nr.25, Agentiei Nationale Antidrog ca sediu pentru Centru de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui;
06 septembrie
12430 august
privind modificarea statului de functii al Spitalului judetean de urgenta Vaslui;
06 septembrie
12530 august
privind stabilirea pe persoana beneficiara a cantitatilor de produse alimentare în cadrul PEAD-2011;
06 septembrie
12630 august
pentru modificarea si completarea Hotarârii nr.109/2010 privind aprobarea contractarii unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei sau 15.000.000 euro, cu modificarile și comletarile ulterioare;
06 septembrie
12730 august
privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2012 si estimarile pentru anii 2013-2015
06 septembrie
12827 septembrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judetului Vaslui, pe anul 2011;
05 octombrie
12927 septembrie
privind rectificarea a V-a a bugetului institutiilor si activitatilor ce se finanteaza integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011;
05 septembrie
13027 septembrie
privind aprobarea proiectului bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2012 precum si estimarile pentru anii 2013-2015;
05 octombrie
13127 septembrie
privind aprobarea cazarii si servirii mesei, contra cost, în regim de internat, a unor elevi care frecventeaza învatamântul de masa, în spatiul devenit disponibil temporar din cadrul cladirilor cu destinatia de internat si cantina scolara aflate în administrarea Grupului Scolar Tehnic „Sfânta Ecaterina” din Husi;
05 septembrie
13227 septembrie
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al S.C „AQUAVAS” S.A Vaslui;
05 octombrie
13327 septembrie
privind modificarea statului de functii al Spitalului judetean de Urgenta Vaslui;
05 septembrie
13427 septembrie
privind aprobarea trecerii unor suprafete de teren din proprietatea publica a judetului Vaslui în proprietatea publica a statului;
05 octombrie
13527 septembrie
privind darea în folosinta gratuita a unui teren în suprafata de 225 m.p, proprietate publica a judetului Vaslui, situat în localitatea Ghermanesti, comuna Drânceni, Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Vaslui pentru construirea unui turn de radiocomunicatii;
05 septembrie
13627 septembrie
pentru aprobarea inventarelor bunurilor proprietate publica si privata a judetului Vaslui pe anul 2010;
05 octombrie
13727 septembrie
privind declararea conductei de aductiune Negrilesti-Bârlad si a forajelor aferente ca bunuri apartinând domeniului public al judetului Vaslui si în administrarea Consiliului judetean Vaslui;
05 septembrie
13827 septembrie
privind însusirea propunerilor Comisiei speciale pentru modificarea si/sau completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Vaslui, atestat prin Hotarârea Guvernului nr.1361/2001, anexa nr.1;
05 octombrie
13927 septembrie
privind înlocuirea unor membri din Comisia speciala pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Vaslui;
05 septembrie
14027 septembrie
privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti judetul Vaslui, la care judetul Vaslui este membru asociat;
05 octombrie
14127 septembrie
privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa SC "AQUAVAS" SA Vaslui a conductei de aducțiune Negrilești - Bârlad și a forajelor aferente
05 septembrie
14228 octombrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2011;
04 noiembrie
14328 octombrie
privind aprobarea contului de executie a bugetului local al judetului Vaslui pe perioada 1.01. – 30.09.2011;
04 noiembrie
14428 octombrie
privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe perioada 1.01. – 30.09.2011;
04 noiembrie
14528 octombrie
privind aprobarea contului de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 1.01. – 30.09.2011;
04 noiembrie
14628 octombrie
privind aprobarea contului de executie a bugetului creditelor externe pe perioada 1.01. – 30.09.2011;
04 noiembrie
14728 octombrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii „Sistematizare verticala, alei si platforme (âmprejmuire) si racord electric” - Sala de sport Centrul scolar de educatie incluziva „Constantin Pufan” Vaslui;
04 noiembrie
14828 octombrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii „Alimentare cu gaze naturale Centrul scolar pentru educatie incluziva Negresti”;
04 noiembrie
14928 octombrie
privind aprobarea Documentatiei de avizare lucrari de interventie si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Centrul de Asistenta Medico-Sociala Ghermanesti”;
04 noiembrie
15028 octombrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Demolare alte constructii (centrala termica),” Centrul de Asistenta Medico - Sociala Bacesti, judetul Vaslui;
04 noiembrie
15128 octombrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Demolare alte construcții (vestiare)” Centrul de Asistență Medico - Socială Băcești, județul Vaslui;
04 noiembrie
15228 octombrie
privind darea în folosință gratuită a unor spații cu destinația de birouri din incinta unui imobil proprietate publică a județului Vaslui și în administrarea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui, situat în municipiul Bârlad, b-dul, Epureanu nr.19, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui;
04 noiembrie
15328 octombrie
privind înființarea Locuinței Protejate în localitatea Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui, în structura Direcției Generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui;
04 noiembrie
15428 octombrie
privind înființarea Locuinței Protejate în localitatea Vulturești, comuna Vulturești, județul Vaslui, în structura Direcției Generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui;
04 noiembrie
15528 octombrie
privind aprobarea Contractului-cadru de utilizare și acces în zona drumurilor județene;
04 noiembrie
15628 octombrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui;
04 noiembrie
15728 octombrie
privind modificarea și completarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Spitalului județean de Urgență Vaslui;
04 noiembrie
15828 octombrie
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului județean Vaslui în consiliul de administrație al Grupului Școlar Tehnic „Sf. Ecaterina” Huși.
04 noiembrie
15925 noiembrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2011;
02 decembrie
16025 noiembrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor și activităților ce se finanțează integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011;
02 decembrie
16125 noiembrie
privind încadrarea drumurilor județene și comunale de pe teritoriul județului pe categorii în vederea stabilirii consumului de carburanți, lubrifianți și cauciucuri pentru autovehiculele care circulă pe aceste drumuri;
02 decembrie
16225 noiembrie
privind solicitarea transmiterii unor terenuri cu destinație reabilitare și închidere finală depozite deșeuri, din administrarea Consiliilor Locale ale municipiilor Bârlad, Huși și orașului Negrești în administrarea Consiliului județean Vaslui;
02 decembrie
16325 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului județean de Urgență Vaslui;
02 decembrie
16425 noiembrie
privind aprobarea eliberării licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Bârlad - Fruntișeni;
02 decembrie
16525 noiembrie
privind aprobarea eliberării licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Huși-Berezeni;
02 decembrie
16625 noiembrie
privind înființarea Comisiei paritare care formulează propuneri privind atribuirea licențelor de traseu pentru traseele regulate județene, în baza rezultatelor atribuirii electronice.
02 decembrie
16725 noiembrie
privind înființarea unor linii de gardă în cadrul Spitalului județean de Urgență Vaslui
02 decembrie
16825 noiembrie
privind privind aprobarea încetării Convenției de finanțare nr. 5543/
02 decembrie
16925 noiembrie
privind însușirea indicatorilor tehnico-economici executați în cadrul subprogramului „Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești", până la data încetării Convenției de finanțare nr. 5543/26-06-2006, încheiată între Ministerul Mediului și Pădurilor și Județul Vaslui și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat în cadrul acesteia, în scopul transferării acestora în cadrul „Proiectului regional de modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată"
02 decembrie
17016 decembrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2011;
21 decembrie
17116 decembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului instituțiilor și activităților ce se finanțează integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011;
21 decembrie
17216 decembrie
privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011;
21 decembrie
17316 decembrie
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri CRAV” Vaslui, pe anul 2011;
21 decembrie
17416 decembrie
privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare și a taxelor pentru eliberarea acordurilor și autorizațiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes județean pe anul 2012;
21 decembrie
17516 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistență medico-socială Băcești și Codăești în anul 2012;
21 decembrie
17616 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire și asistență pentru persoanele vârstnice Huși și Giurcani din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, și/sau de susținătorii legali, pentru anul 2012;
21 decembrie
17716 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui, pentru lunile iulie-octombrie 2011;
21 decembrie
17816 decembrie
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2012;
21 decembrie
17916 decembrie
privind aprobarea Actului adițional la Acordul de cooperare între Consiliul județean Vaslui (România) și Consiliul raional Hâncești (Republica Moldova);
21 decembrie
18016 decembrie
privind atribuirea traseelor pentru transportul public județean prin curse regulate cuprinse în Programul de transport județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2013, sesiunea 02.12.2011;
21 decembrie
18116 decembrie
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, organizata in conditiile legii, a unui spațiu situat în imobilul din strada Ștefan cel Mare, nr.70, municipiul Vaslui, proprietate publică a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui;
21 decembrie
18216 decembrie
privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, SC Kristodent SRL Vaslui a unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat în imobilul „Clădire Centru Stomatologic”, din strada Mihail Kogălniceanu, nr.35, municipiul Vaslui, proprietate privată a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui;
21 decembrie
18316 decembrie
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui și al instituțiilor publice din subordine, pentru anul 2012;
21 decembrie
18416 decembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui;
21 decembrie
18516 decembrie
privind modificarea statului de funcții al Camerei agricole a județului Vaslui;
21 decembrie
18616 decembrie
privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Centrului de asistență medico-socială Codăești;
21 decembrie
18722 decembrie
privind rectificarea a X-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2011;
27 decembrie
18822 decembrie
privind solicitarea transmiterii unor terenuri cu destinația puncte de colectare selectivă din cele 81 de comune ale județului Vaslui și orașele Negrești și Murgeni, din administrarea consiliilor locale ale acestora în administrarea Consiliului județean Vaslui;
27 decembrie
18922 decembrie
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului regional de modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui inclus în lista actualizată a proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1 - „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”;
27 decembrie
19022 decembrie
privind aprobarea cofinanțării de către SC AQUAVAS SA Vaslui, în calitate de operator general, a proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate în municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui, în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1 - „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”;
27 decembrie
19122 decembrie
privind stabilirea cantităților de produse alimentare în cadrul PEAD-2011 pentru persoanele devenite eligibile după data de 1 august 2011;
27 decembrie
19222 decembrie
privind mandatarea domnului Dumitru Buzatu, vicepreședinte al Consiliului județean Vaslui, pentru semnarea/implementarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate în municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui, în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1 - „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”;
27 decembrie
19322 decembrie
hotărâre privind rectificarea a XI-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2011.
27 decembrie

Last modified: aprilie 5, 2021

Comments are closed.