Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2020

ianuarie 5, 2021

Registru proiecte de hotărâri Registru hotărâri


Nr. hotărârii
Data adoptării
Conținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
23721 decembrie
privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
22 decembrie
23621 decembrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui,
cu modificările și completările ulterioare

22 decembrie
23521 decembrie
privind constatarea încetării de drept, prin demisie,
a mandatului de consilier județean al domnului Popica Eduard-Andrei
22 decembrie
23410 decembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în
Comisiile Adunării Regiunilor Europei, pentru mandatul 2020-2024
15 decembrie
23310 decembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală și în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST” – A.D.I.E., în mandatul 2020 - 2024
15 decembrie
23210 decembrie
pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.200/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație
al Muzeului Județean ,,Ștefan cel Mare” Vaslui

15 decembrie
23110 decembrie
pentru completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 193/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Vaslui în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acţionar

15 decembrie
23010 decembrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
15 decembrie
22910 decembrie
privind rectificarea a X-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
15 decembrie
22810 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2019 – octombrie
15 decembrie
22710 decembrie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 rectificat și a estimărilor pe anii 2021 - 2022
15 decembrie
22610 decembrie
privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui

15 decembrie
22510 decembrie
privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
15 decembrie
22410 decembrie
privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului „Stefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a încheierii unui acord de parteneriat
15 decembrie
22310 decembrie
privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui
15 decembrie
22210 decembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiție „CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE ROȘIEȘTI ȘI ALBEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA ROȘIEȘTI, JUDEȚUL VASLUI, ÎN CADRUL PROIECTULUI „COMUNITĂȚI PARTICIPATIVE PENTRU TINERII CU DIZABILITĂȚI
15 decembrie
22110 decembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiție „CONSTRUIREA A 2 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI COM. ZORLENI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI COMUNA ZORLENI, JUDEȚUL VASLUI, ÎN CADRUL PROIECTULUI „ZORLENI – COMUNITATE FĂRĂ BARIERE”
15 decembrie
22010 decembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2018 privind aprobarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
15 decembrie
21910 decembrie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
15 decembrie
21810 decembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Spitalului Județean de Urgență Vaslui
15 decembrie
21710 decembrie
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 148/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul
Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui

15 decembrie
21610 decembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului
din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
15 decembrie
21510 decembrie
pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare
nr. 18921/12.12.2018 privind „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”
15 decembrie
21410 decembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "CONSTRUIREA UNUI CENTRURESPIRO PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA GARA BANCA,COMUNA BANCA, JUDEȚUL VASLUI" ÎN CADRUL PROIECTULUI "CENTRUL RESPIROPENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI BANCA"
15 decembrie
21310 decembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE CRIZĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI BĂLEȘTI, COMUNA COZMEȘTI, JUDEŢUL VASLUI " ÎN CADRUL PROIECTULUI " CENTRUL DE CRIZĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI BĂLEŞTI"
15 decembrie
21210 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2021
15 decembrie
21110 decembrie
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2021
15 decembrie
21010 decembrie
privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile
de la Uniunea Europeană
15 decembrie
20910 decembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
15 decembrie
20810 decembrie
privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Vaslui
15 decembrie
20710 decembrie
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.202/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui

15 decembrie
20610 decembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui,
cu modificările și completările ulterioare

15 decembrie
20510 decembrie
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Caragață Valeriu
15 decembrie
20410 decembrie
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean
al domnului Turcu Cristian
15 decembrie
20309 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vaslui.
12 noiembrie
20209 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui.
12 noiembrie
20109 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Bibliotecii Județene ,,Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.
12 noiembrie
20009 noiembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Muzeului Județean "Ștefan cel Mare" Vaslui.
12 noiembrie
19909 noiembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Muzeului ,,Vasile Pârvan” Bârlad.
12 noiembrie
19809 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Teatrului ,,Victor Ion Popa” Bârlad.
12 noiembrie
19709 noiembrie
privind desemnarea a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui.
12 noiembrie
19609 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui.
12 noiembrie
19509 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului UAT Județul Vaslui în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acţionar.
12 noiembrie
19409 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vaslui în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acţionar unic.
12 noiembrie
19309 noiembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Vaslui în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acţionar.
12 noiembrie
19209 noiembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale “Sfânta Ecaterina” Huși.
12 noiembrie
19109 noiembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” Vaslui.
12 noiembrie
19009 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești.
12 noiembrie
18909 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă “Constantin Pufan” Vaslui.
12 noiembrie
18809 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui.
12 noiembrie
18709 noiembrie
privind desemnarea domnului Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru exercitarea temporară a atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Vaslui.
12 noiembrie
18609 noiembrie
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unitãților de învãțãmȃnt special din subordinea UAT Judetul Vaslui”, cod SMIS 144685.
12 noiembrie
18509 noiembrie
privind aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și a cheltuielilor legate de proiect.
12 noiembrie
18409 noiembrie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.7/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare.
12 noiembrie
18309 noiembrie
privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui.
12 noiembrie
18209 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (ADIV).
12 noiembrie
18109 noiembrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.
12 noiembrie
18009 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești.
12 noiembrie
17909 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad.
12 noiembrie
17809 noiembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Centrul de Asistență Medico - Socială Ghermănești”.
12 noiembrie
17709 noiembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 242G: VINDEREI ( DJ 242 C KM 0 + 000 ) - BRĂDEȘTI".
12 noiembrie
17609 noiembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "SENS GIRATORIU DJ 248".
12 noiembrie
17509 noiembrie
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui.
12 noiembrie
17409 noiembrie
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021.
12 noiembrie
17309 noiembrie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru perioada 01 ianuarie – 30 septembrie
12 noiembrie
17209 noiembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020.
12 noiembrie
17109 noiembrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
12 noiembrie
17009 noiembrie
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui

09 noiembrie
16927 octombrie
privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Vaslui
27 octombrie
16827 octombrie
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui
27 octombrie
16708 octombrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
09 octombrie
16608 octombrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
09 octombrie
16508 octombrie
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 14/1998 privind înfiinţarea S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare
09 octombrie
16408 octombrie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.)
09 octombrie
16308 octombrie
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul „Extindere/consolidare Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui”
09 octombrie
16208 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
09 octombrie
16108 octombrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
09 octombrie
16008 octombrie
privind aprobarea Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022
09 octombrie
15908 octombrie
privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare DJ 242G: Vinderei ( DJ 242C km 0+000 ) – Brădești"
09 octombrie
15808 octombrie
privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "SENS GIRATORIU DJ 248"
09 octombrie
15708 octombrie
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Centrul de Asistență Medico – Socială Ghermănești”
09 octombrie
15608 octombrie
privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a unor imobile aparținând domeniului public al comunei Șuletea și declararea de interes public județean a acestora
09 octombrie
15517 septembrie
privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al comunei Alexandru Vlahuță în domeniul public al judeţului Vaslui
18 septembrie
15417 septembrie
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
18 septembrie
15317 septembrie
privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
18 septembrie
15217 septembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
18 septembrie
15117 septembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
18 septembrie
15017 septembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Vaslui
18 septembrie
14917 septembrie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 120/2020 privind modificarea statului de statului de funcții al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

18 septembrie
14817 septembrie
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
18 septembrie
14717 septembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare
18 septembrie
14617 septembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 189/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H: DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui", cu modificările ulterioare
18 septembrie
14517 septembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 169/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A OBIECTIVULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI, cu modificările ulterioare
18 septembrie
14417 septembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”
18 septembrie
14317 septembrie
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui
cu orizontul de timp 2021-2027
18 septembrie
14217 septembrie
privind declararea de interes public județean a unui bun imobil
18 septembrie
14117 septembrie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 126/2020 privind redistribuirea produselor contractate și nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vaslui

18 septembrie
14017 septembrie
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
18 septembrie
13917 septembrie
privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
18 septembrie
13817 septembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
18 septembrie
13717 septembrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui
nr. 7/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în
vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață
independentă în comuna Tutova - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități”
18 septembrie
13617 septembrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 3/2019
privind aprobarea proiectului „Servicii alternative pentru persoane adulte cu
dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
18 septembrie
13517 septembrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui
nr. 5/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în
vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă
în orașul Murgeni – servicii pentru persoane adulte cu dizabilități”
18 septembrie
13417 septembrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 2/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni”
18 septembrie
13317 septembrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vasluinr. 135/2019 privind aprobarea proiectului „Hoceni – comunitate fără bariere”și a cheltuielilor legate de proiect
18 septembrie
13217 septembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 122/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121847, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1
18 septembrie
13117 septembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Înființarea unui Centru Respiropentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Ștefan cel Mare, Județul Vaslui, în cadrul proiectului «Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni»”
18 septembrie
13017 septembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "Construirea unui număr de 3locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, județulVaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru dezi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, loc. Tomșa, județul Vaslui ", în cadrul proiectului "Hoceni - Comunitate fără bariere"
18 septembrie
12917 septembrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 106/2020 privind aprobarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 139495 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți

18 septembrie
12828 august
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
31 august
12720 august
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului
din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
21 august
12620 august
privind redistribuirea produselor contractate și nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din Județul Vaslui
21 august
12506 august
privind aprobarea justificarii impactului proiectului de infrastructură rutieră “Axa rutieră strategică Sud -Vest a judetului Vaslui” asupra dezvoltarii economice a județului
10 august
12406 august
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”
10 august
12306 august
pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017
10 august
12206 august
privind aprobarea alipirii și dezlipirii unor imobile ce aparțin domeniului public al Județului Vaslui
10 august
12106 august
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-
Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti)” și a cheltuielilor legate de proiect
10 august
12006 august
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
10 august
11906 august
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui
10 august
11806 august
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
10 august
11706 august
privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
10 august
11606 august
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01 ianuarie – 30iunie
10 august
11523 iulie
privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
24 iulie
11423 iulie
privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
24 iulie
11323 iulie
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”
24 iulie
11223 iulie
pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare nr. 18921/12.12.2018 privind „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”
24 iulie
11123 iulie
privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui
24 iulie
11023 iulie
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
24 iulie
10923 iulie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
24 iulie
10823 iulie
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
24 iulie
10723 iulie
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 139495
24 iulie
10623 iulie
privind aprobarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 139495 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
24 iulie
10523 iulie
privind modificarea Actului Constitutiv al Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
24 iulie
10423 iulie
privind aprobarea concesionării, prin atribuire directă, către Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui a conductei de aducțiune Tutova – Bârlad, a 14 puțuri, precum și a mijloacelor fixe aferente
24 iulie
10323 iulie
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al județului Vaslui
24 iulie
10223 iulie
privind declararea de interes public județean a unor bunuri imobile
24 iulie
10123 iulie
privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al comunei Șuletea în domeniul public al judeţului Vaslui
:24 iulie
10023 iulie
privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din învăţământul preuniversitar din judeţul Vaslui, care au obţinut distincţii la competiţii şcolare judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora
24 iulie
9923 iulie
pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
24 iulie
9825iunie
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
30iunie
9725iunie
privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
30iunie
9625iunie
privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
30iunie
9525iunie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare beci și amenajări exterioare incintă”
30iunie
9425iunie
privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 2020
30iunie
9325iunie
pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 204/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
30iunie
9225iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
30iunie
9125iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
30iunie
9025iunie
pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.38/2020 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social şi sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2020

30iunie
8925iunie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.29/2020 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2020

30iunie
8825iunie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 193/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: Limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN2F), județul Vaslui ", cu modificările ulterioare
30iunie
8725iunie
privind retragerea dreptului de administrare al Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a Județului Vaslui
30iunie
8625iunie
privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții realizate în cadrul proiectului de „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II” către 4 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui
30iunie
8525iunie
privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a drumului comunal DC 53
30iunie
8425iunie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 5/2020 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2019-2020

30iunie
8321 mai
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul ˮServicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilitățiˮ, Cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1- Grup vulnerabil persoane cu dizabilități
25 mai
8221 mai
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 59/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități", Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3 b/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități
Comuna Oltenești, Județul Vaslui”
25 mai
8121 mai
privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
25 mai
8021 mai
privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
25 mai
7921 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui
25 mai
7821 mai
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti
25 mai
7721 mai
privind modificarea, pe durată determinată, a organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
25 mai
7621 mai
privind înființarea unei linii de gardă continuă, pe durată determinată, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
25 mai
7521 mai
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare dintre Unitatea administrativ - teritorială Județul Vaslui și Asociația „Călător prin România”
25 mai
7421 mai
privind aprobarea alipirii și dezlipirii unor imobile ce aparțin domeniului public al Județului Vaslui
25 mai
7321 mai
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Vaslui
25 mai
7221 mai
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
25 mai
7121 mai
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01 ianuarie – 31 martie
25 mai
7013 aprilie
solicitarea transmiterii unui teren din domeniul public al comunei Drânceni în domeniul public al județului Vaslui
15 aprilie
6913 aprilie
modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
15 aprilie
6813 aprilie
înființarea unor linii de gardă la nivelul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
15 aprilie
6713 aprilie
aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații aflate în domeniul public al județului Vaslui
15 aprilie
6613 aprilie
modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
15 aprilie
6513 aprilie
îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 40/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.)

15 aprilie
6413 aprilie
îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 55/2020 privind aprobarea proiectului “Murgeni & Banca – comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect

15 aprilie
6313 aprilie
aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Acordul- cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019 dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului „Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi”
15 aprilie
6213 aprilie
modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui
15 aprilie
6113 aprilie
aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2021, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate
15 aprilie
6013 aprilie
rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
15 aprilie
5913 aprilie
privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2020
15 aprilie
5820 martie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2020
23 martie
5720 martie
privind aprobarea proiectului „Găgești - comunitate incluzivă pentru persoane cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
23 martie
5620 martie
privind aprobarea proiectului „GIPO - comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
23 martie
5520 martie
privind aprobarea proiectului „Murgeni & Banca - comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
23 martie
5420 martie
privind aprobarea proiectului „Tutova & Pogana - comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
23 martie
5320 martie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
23 martie
5220 martie
privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor construcții aferente imobilului situat în localitatea Ghermănești, județul Vaslui
23 martie
5120 martie
privind retragerea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui asupra unor imobile aparținând domeniului public al Județului Vaslui
23 martie
5020 martie
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vaslui
23 martie
4920 martie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI, DTAC, PT+DDE) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilități în orașul Murgeni, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități în orașul Murgeni, Județul Vaslui, oraș Murgeni și sat Cârja, județul Vaslui”
23 martie
4820 martie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI, DTAC, PT+DDE) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construirea a 2 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tutova, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tutova, Județul Vaslui, sat Ciortolom și sat Vizureni, comuna Tutova, Județul Vaslui”
23 martie
4720 martie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI, DTAC, PT+DDE) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comunele Gîrceni, Pungești, Ivănești, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Gîrceni, Județul Vaslui, sat Gîrceni com. Gîrceni, sat Armășoaia com. Pungești și sat Bleșca com.Ivănești, județul Vaslui”
23 martie
4620 martie
pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 86/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a șase obiective de investiții pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor județene, cu modificările ulterioare
23 martie
4520 martie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 59/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități", Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități Comuna Oltenești, Județul Vaslui”
23 martie
4420 martie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 60/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități”, Comuna Găgești, Județul Vaslui”
23 martie
4320 martie
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti
23 martie
4220 martie
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
23 martie
4120 martie
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
23 martie
4020 martie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.).
23 martie
3920 martie
pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui
23 martie
3820 martie
privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020
23 martie
3720 martie
pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2018 privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”, cu modificările și completările ulterioare
:23 martie
3620 martie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 142/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti), km. 11+035 – 14+635 (L=3,600 km), judeţul Vaslui”, cu modificările ulterioare
23 martie
3520 martie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 164/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 284: DN 24B (Huși)–Epureni–Duda–Pâhnești–Fundătura–Arsura-DN 28 (Ghermănești), km 0+000–2+650, km 4+400-19+400, km 23+413-25+500, km 25+500- 27+079, L=21,316 km), judeţul Vaslui”, cu modificările ulterioare
23 martie
3420 martie
privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta imobilului ”Palat administrativ” către Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui
23 martie
3320 februarie
privind aprobarea închirierii unui spatiu aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești
21 februarie
3220 februarie
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
21 februarie
3120 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.7/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
21 februarie
3020 februarie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad
21 februarie
2920 februarie
privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020
21 februarie
2820 februarie
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului
„Pe urmele lui Ștefan cel Mare”
21 februarie
2720 februarie
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”
21 februarie
2620 februarie
privind aprobarea numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice desfășurate de instituțiile publice din subordinea Consiliului Județean Vaslui
21 februarie
2520 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021 - 2022
21 februarie
2420 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022
21 februarie
2320 februarie
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020
21 februarie
2220 februarie
privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023
21 februarie
2120 februarie
privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023
21 februarie
2020 februarie
privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019
21 februarie
1920 februarie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2019 – 31.12.2019
21 februarie
1831 ianuarie
privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, prelungit până la data de 30iunie 2023
04 februarie
1731 ianuarie
privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui
04 februarie
1631 ianuarie
privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2019, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2020
04 februarie
1531 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
04 februarie
1431 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
04 februarie
1331 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
04 februarie
1231 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
04 februarie
1131 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui
04 februarie
1031 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
04 februarie
931 ianuarie
privind aprobarea contribuției Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2020
04 februarie
831 ianuarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2020
04 februarie
731 ianuarie
privind aprobarea contribuției Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul de Dezvoltare Regională, pentru anul 2020
04 februarie
631 ianuarie
privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2020 - 2021
04 februarie
531 ianuarie
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2019-2020
03 februarie
431 ianuarie
privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2020, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate
03 februarie
331 ianuarie
privind modificarea Actului Constitutiv al Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
03 februarie
231 ianuarie
privind modificarea și completarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
03 februarie
121 ianuarie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2021-2023;
22 ianuarie

Last modified: octombrie 5, 2021

Comments are closed.